TLN wil scherpe controle op uitzendconstructies

730

Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil dat buitenlandse uitzendbureaus die vrachtautochauffeurs in Nederland aan het werk zetten, scherp worden gecontroleerd op naleving van de regelgeving. ‘Misstanden moeten worden onderzocht en aangepakt’, aldus TLN directeur Peter Sierat.

TLN wil scherpe controle op uitzendconstructies TLN reageert hiermee op de uitzending van het programma Nieuwsuur gisteravond. In deze uitzending werd aandacht besteed aan Nederlandse vrachtautochauffeurs die via tussenkomst van een Cypriotisch bureau, in Nederland aan het werk worden gezet. TLN vreest dat dergelijke uitzendconstructies worden gebruikt om in Nederland de CAO en/of sociale verplichtingen te ontduiken.

Vrachtautochauffeurs die voor Nederlandse bedrijven werken, moeten ook volgens de Nederlandse CAO worden betaald. Ook zijn er regels voor de afdrachten van sociale premies in Nederland en Europa, zoals ziektekostenpremies en pensioenpremies. Volgens TLN groeit het gevaar dat door gebrek aan controle door de EU lidstaten op dit soort uitzendbureaus, de regels worden omzeild om zo in Nederland en Europa chauffeurs goedkoop aan het werk te zetten. De uitzending van Nieuwsuur van gisteravond bevestigt volgens TLN dit beeld.

Controle
TLN wil graag dat werkgelegenheid zoveel mogelijk voor de Nederlandse markt wordt behouden. In deze open Europese markt wordt dat echter steeds moeilijker omdat het transportbedrijven vrij staat om hun transport in een ander land tegen vaak meer gunstige voorwaarden te organiseren. Dat gebeurt soms ook via een in het buitenland gevestigd uitzendbureau. De ontwikkeling om chauffeurs via een dergelijk buitenlands uitzendbureau hier in Nederland of in een ander land in de EU aan het werk te zetten, wordt door TLN met argusogen bekeken. TLN twijfelt er aan of de wet- en regelgeving in alle gevallen wordt nageleefd. Om er voor te zorgen dat Europese transportbedrijven en uitzendbureaus zich aan de regels houden, moeten zowel de Nederlandse als buitenlandse bevoegde inspectiediensten scherp controleren. Maar door bezuinigingen en beperkte handhavingcapaciteit, gebeurt dit volgens TLN te weinig.

Gezamenlijke aanpak
TLN wil dat uitbuiting van chauffeurs en andere misstanden in de Nederlandse en Europese transportsector hard worden aangepakt. Dit soort praktijken vormt een bedreiging voor de vele duizenden transportondernemers die momenteel hard moeten werken om het hoofd boven water te houden. Door verschil in uitleg van Europese regelgeving in de verschillende EU Lidstaten en het gebrek aan controle op deze regels, krijgen kwaadwillende bedrijven de ruimte om de regels aan hun laars te lappen. TLN heeft daarom eind 2012 een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden met een oproep om gezamenlijk misstanden in de sector te onderzoeken en aan te pakken. Volgens TLN is deze gezamenlijke aanpak van groot belang om te komen tot een vrije Europese transportmarkt waarin bedrijven eerlijk met elkaar kunnen concurreren.