TLN wil lonen in 2015 en 2016 met twee procent verhogen

980

De transportwerkgevers willen de lonen in het beroepsgoederenvervoer op 1 januari 2015 en op 1 januari 2016 met twee procent verhogen verhogen. De vakbonden gingen de onderhandelingen in met een eis van drie procent. Woensdag 10 september hervatten TLN en FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en vakbond de Unie de cao-onderhandelingen, die sinds februari van dit jaar stillagen.

Op basis van de door TLN gedane voorstellen zal de beloning van de eerste 40 uur per week voor chauffeurs de komende jaren met 6,3% tot 9% stijgen. Volgens TLN worden met de voorstellen belangrijke stappen gezet in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden in de sector.

TLN: ‘Blij met mogelijkheid handhaving cabotage’Vergunningsgrens

Tijdens het overleg is overeenstemming bereikt over de wenselijkheid van invoering van een vergunningsgrens voor beroepsgoederenvervoer op 0 kg. Dit betekent dat alle vormen van commercieel goederenvervoer vergunningplichtig zouden moeten zijn. Op dit moment ligt de vergunningsgrens op 500 kg. Door verlaging van deze grens wordt een begin gemaakt met het tegengaan van schijnzelfstandigheid in het segment van 0 tot 500 kg. en wordt tevens een kwaliteits- en professionaliseringsslag gemaakt in, bijvoorbeeld, de koeriers- en expresse markt. Partijen zullen dit gaan bepleiten bij minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Vernieuwing

TLN heeft daarnaast voorstellen gedaan voor een noodzakelijke vernieuwingsslag van de cao. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de vakbonden om een hoger salaris te bieden bij een normale werkweek met een beperkt aantal overuren. Ook zal als gevolg van de TLN- voorstellen het werken in de, inconveniënte, nachtelijk uren beter worden beloond. Hier tegenover staat een verlaging van de beloning van overuren en het werken op zaterdag. Daarnaast heeft TLN voorgesteld om de vrijwillige tijd-voor-tijd regeling, die als experiment in de oude cao stond, definitief te maken.

De onderhandelingen over deze voorstellen zullen op 7 oktober aanstaande worden voortgezet. (Bron: TLN)

 

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief