TLN: ‘Vrees voor einde aanpak transportcriminaliteit’

645

De succesvolle aanpak van transportcriminaliteit in Nederland staat onder druk. De afgelopen jaren is dankzij een unieke samenwerking van politie, justitie en bedrijfsleven het aantal ladingdiefstallen in Nederland flink teruggedrongen, maar met de komst van de Nationale Politie is onzeker of deze aanpak kan worden voortgezet.

politieDe vrees van Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dat de bestrijding van transportcriminaliteit in de nieuwe structuur minder goed is geborgd en criminelen daardoor weer meer ruimte krijgen. ‘Dit kan grote gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van Nederland in Europa, wanneer bedrijven voor de veiligheid van hun logistieke diensten zullen uitwijken naar andere landen.’

Nederland is volgens TLN een cruciale poort naar Europa voor vracht vanuit de hele wereld. ‘De jaarlijkse schade voor het bedrijfsleven als gevolg van transportcriminaliteit wordt geschat op circa 350 miljoen euro in Nederland en circa 8 miljard euro in Europa.

Succesvol
De aanpak van transportcriminelen is bijzonder succesvol door de nauwe samenwerking tussen publiek en private partijen. ‘Zo was er tot voor kort een speciale en landelijk coördinerende Officier van Justitie belast met transportcriminaliteit en kende Nederland een landelijke opererend Projectteam Ladingdiefstallen van de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland. Binnen de Nationale Politie wordt transportcriminaliteit bij de nieuwe landelijke eenheid ondergebracht (voormalige KLPD). Hoewel het er op lijkt dat op lokaal niveau hierdoor minder hoeft te worden gezocht naar schaarse mankracht, zal er op landelijk niveau nu moeten worden geconcurreerd met meer en andere aandachtsgebieden en prioriteiten.’

Unieke aanpak onder druk
Het bedrijfsleven vreest nu dat als gevolg hiervan, de succesvolle aanpak van transportcriminaliteit onder druk komt te staan en criminelen meer vrij spel krijgen. ‘Dit kan grote gevolgen hebben voor de ‘gate-way’ functie van Nederland in Europa. Op het moment dat de veiligheid van transporten in het geding komt, bestaat het risico dat verladers en vervoerders hun goederenstromen via andere landen moeten laten lopen. Dit zou een herhaling zijn van het scenario dat we met elkaar in 2008 en 2009 hebben gezien en dat moeten we voorkomen.’

Lees ook:
– Aangifte transportcriminaliteit online