TLN: ‘Uitstellen cabotagevrijheid verstandig besluit’

773

TLN vindt het besluit van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu om cabotagevrijheid voorlopig nog even uit te stellen een verstandig en wijs besluit. In deze moeilijke economische tijden is elk duwtje in de rug voor vervoerders hard nodig. Volledige vrijgave van cabotage zou thans kunnen leiden tot een verstoring van de Nederlandse binnenlandse markt.

cabotage2Met name vervoerders uit het voormalige Oost-Europa  kunnen dank zij veel lagere loonkosten  veel goedkoper opereren en daardoor de Nederlandse vervoerder uit de markt prijzen. TLN is principieel niet tegen een vrij Europese vervoersmarkt, maar de huidige verschillen op sociaal en economisch  gebieden tussen Nederland en Oost-Europa zijn nog zo groot, dat volledig vrijgeven van cabotage ongewenst is.

Standpunt van Nederland
TLN heeft afgelopen maanden sterk gelobbyd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om cabotage uit te stellen en is tevreden met de uiteindelijke opstelling van het departement. Nu Nederland haar positie heeft ingenomen, is het woord aan Brussel. Daar vindt de komende weken een harde strijd plaats tussen Lidstaten en de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft in 2012 van de EU regeringsleiders de opdracht gekregen vervoer efficiënter te maken. Daartoe behoort een vrije cabotage, aldus de Commissie. Maar vrijwel alle lidstaten zien op dit moment geen enkele heil in het vrijgeven van cabotage. De tijd is er niet rijp voor en de verschillen zijn eenvoudigweg te groot.

Petitie TLN
November 2012 heeft TLN een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer waarin de organisatie vraagt voor aandacht voor een eerlijke werking van de transportmarkt. Niet verder vrijgeven van cabotage en met name handhaving van de bestaande cabotageregels was een belangrijk onderdeel van de petitie. TLN ziet het besluit van de minister derhalve als een steun in de rug.