TLN staakt onderhandelingen cao na gevoel van onveiligheid

670

Transport en Logistiek Nederland (TLN) gaat 18 februari niet opnieuw met de vakbonden om tafel zitten om over een nieuwe cao voor beroepsgoederenvervoer te onderhandelen. Volgens de werkgeversorganisatie is de veiligheid van de onderhandelingsdelegatie na alle commotie op 10 februari niet gewaarborgd.

TLN schrijft in een brief aan FNV Bondgenoten dat tijdens het overleg van 10 februari het overleg ernstig werd verstoord door de TLN staakt onderhandelingen over cao na gevoel van onveiligheidaanwezigheid van een grote groep demonstranten. ‘Eerst bevonden zij zich buiten de locatie, maar al snel begaven zijn zich zich in het betreffende hotel en op enig moment zijn zij ook de vergaderzaal binnengedrongen waar de werkgeversdelegatie zich bevond. Wij hebben toen te kennen gegeven niet in een dergelijke sfeer van intimidatie te willen onderhandelen maar hebben, gegeven de omstandigheden, gehoor gegeven aan het verzoek om nog eenmaal aan tafel te komen, mede om verdere escalatie op dat moment te voorkomen.’

Onacceptabel
Wat TLN nog het meeste stoort is dat de vakbonden meteen na afloop van het overleg de demonstranten opriepen om op 18 februari in nog grotere getale wederom aanwezig te zijn bij de onderhandelingen. ‘Wij vinden het onacceptabel om op deze wijze onderhandelingen te voeren en wij geven dan ook niet toe aan deze vergaande vorm van intimidatie. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat de veiligheid van onze delegatie niet gegarandeerd kan worden. Wij zetten de onderhandelingen op18 februari dan ook niet voort.

TLN wijst de vakbonden er verder nog op dat de ingenomen standpunten wat haar betreft ongewijzigd blijven. (Bron: TLN)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter