TLN pleit voor snelle invoering kilometerheffing vrachtverkeer

926
TLN-voorzitter Arthur van Dijk zou het liefst één regiem zien voor al het verkeer, omdat dat het grootste effect sorteert op het vlak van mobiliteit. (Foto TLN)

ZOETERMEER Voorzitter Arthur van Dijk van TLN pleit voor een snelle invoering van een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Van Dijk reageert hiermee op uitspraken van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat zij geen kilometerheffing tijdens deze kabinetsperiode wil invoeren. ‘Daarbij doelde ze op het personenvervoer, want de heffing voor vrachtvervoer is opgenomen in het regeerakkoord.’

Van Dijk zou het liefst één regiem zien voor al het verkeer, omdat dat het grootste effect sorteert op het vlak van mobiliteit. Dat schrijft hij in zijn column in het blad ‘Transport en Logistiek’. De TLN-voorzitter ziet het echter als een gegeven dat het regeerakkoord alleen beprijzing van het weggebruik door goederenvervoer noemt. In dat geval wil Van Dijk dat die maatregel zo snel mogelijk wordt ingevoerd.

Gelijk speelveld
Volgens Van Dijk verdienen zijn leden een gelijk speelveld verdienen. ‘Waar zij inmiddels in heel veel landen een vorm van kilometerheffing krijgen opgelegd, mogen buitenlandse vervoerders nog altijd ‘gratis’ door Nederland rijden. Hij wil mer daardoor meer vaart dan de vijf jaar die de minister eerder noemde als noodzakelijke voorbereidingstijd.

Nog een goede reden
Van Dijk noemt nóg een goede reden om snel werk te maken van een kilometerheffing voor vrachtauto’s in Nederland. ‘Bij de totstandkoming van het nieuwe kabinet is namelijk bepaald dat de opbrengsten uit deze heffing ten goede komen aan de transportsector. De kilometerheffing is daarmee een goed middel om het transport in ons land verder te verduurzamen en het is niet meer dan eerlijk dat degene die het geld opbrengt het ook terugkrijgt om te kunnen investeren.’