TLN onaangenaam verrast door uitbreiding milieuzones R’dam

537

ZOETERMEER – TLN is pertinent tegen een inhoudelijke aanscherping van de milieuzone in Rotterdam naar Euro6. Het staat volgens TLN allereerst haaks op de afspraken die in het landelijke convenant milieuzones zijn gemaakt waaraan ook Rotterdam zich heeft verbonden.

Rotterdamse Erasmusbrug gestremd voor scheepvaartDe gemeente Rotterdam heeft een plan gelanceerd  om de milieuzone in de stad uit te breiden. De huidige milieuzone voor vrachtverkeer moet volgens het college van Burgemeester en Wethouders worden vergroot tot de gehele stad ten noorden van de Maas en ook gaan gelden voor bestelverkeer. Aanvullend heeft het college het idee gelanceerd om de eisen voor het vrachtverkeer zodanig aan te scherpen dat vanaf juli 2016 uitsluitend nog de allerschoonste vrachtauto’s (Euro6) de stad in mogen.

Afspraak is afspraak

Volgens TLN doorkruist het voorstel de vorige week ondertekende Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie (ZES). ‘Die is nota bene door de gemeente Rotterdam samen met meer dan vijftig andere partijen ondertekend’, aldus TLN-voorzitter Arthur van Dijk. ‘In deze overeenkomst is afgesproken dat alle partijen met positieve, stimulerende maatregelen toewerken naar schonere binnensteden in 2025. Enkele ambitieuze vervoerders zijn ook al daadwerkelijk bezig met de gemeente Rotterdam om invulling te geven aan de plannen. Het recente plan over aanscherping van de milieuzone slaat de energie volledig uit dit kansrijke traject.’

Samen op zoek

‘Ik snap de ambities van wethouder Langenberg om de gezondheid van de Rotterdammers te willen verbeteren, maar wel met een gebalanceerd pakket aan maatregelen. De transportsector heeft de laatste jaren een enorme bijdrage geleverd met de huidige milieuzones in stad en haven. Nu is het tijd voor andere sectoren, zoals het bestelverkeer en personenverkeer, om hun steentje bij te dragen. Ook willen wij  graag met wethouder Langenberg in gesprek over het bundelen van de energie van de Green Deal ZES en Beter Benutten. Er zit nog winst in het combineren van beleidsdoelen van duurzaamheid en bereikbaarheid en projecten. Alles met maar één doel:  verbetering van de luchtkwaliteit op een werkbare manier voor ondernemers in de binnenstad, vervoerders en de gemeente.’ (Bron: TLN)

Lees ook:
Rotterdam wil milieuzone vrachtverkeer uitbreiden

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief