TLN niet blij met voorgenomen Belgische kilometerheffing

455

ZOETERMEER – Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij de Belgische kilometerheffing. TLN kan absoluut niet instemmen met de voorgenomen plannen van de zuiderburen.

België verdubbelt boete voor ontbreken van vervoersvergunningDe Belgische regering nam deze week het besluit hebben genomen om het tarief voor de naderende kilometerheffing voor vrachtverkeer in België vast te stellen op 12,5 cent per kilometer op autowegen. De kilometerheffing gaat waarschijnlijk 1 februari 2016 in. Dit betekent dat dit voorjaar alle voorbereidingen moeten zijn afgerond.

Herinvesteren

TLN vindt dat er pas van kilometerheffing sprake kan zijn als invoering plaatsvindt als onderdeel van een breed pakket aan maatregelen van het Bouwen, Benutten en Beprijzen van de infrastructuur voor alle (gemotoriseerde) weggebruikers op hetzelfde moment. Daarnaast eist TLN dat België de opbrengsten uit kilometerheffing rechtstreeks herinvesteert in de infrastructuur. Tenslotte gaat TLN er vanuit, dat een overheid gelijktijdig aan de invoering van de kilometerheffing andere vaste heffingen afschaft, zoals houderschapsbelastingen (wegenbelasting) en het Eurovignet.

Niet voldoen

Aan deze eisen voldoet de Belgische overheid volgens TLN op dit moment totaal niet. ‘Het lijkt er op dit moment op dat zij uitsluitend extra inkomsten wil verwerven. Er is géén integraal plan, ze richten zich uitsluitend op vrachtverkeer, van herinvesteringen in infrastructuur is nauwelijks sprake en de Belgische overheid heeft zich nog niet gemeld voor opzegging van het Eurovignet. Op deze manier draagt de kilometerheffing niet bij aan een efficiënter gebruik van het wegennet en een ‘level playing field’ voor alle weggebruikers. Bovendien introduceert België wéér een nieuw tolkastje op de toch al zo volle voorruit van de vrachtauto, wéér andere tarieven en wéér een ander systeem om de tol te betalen.’

Lastige lobby

Volgens TLN is de lobby op dit dossier is lastig. ‘We zijn geen gesprekspartner in de besluitvormingsprocedure van de Belgische overheid. Maar dat betekent niet dat we als TLN geen actie ondernemen. Het belangrijkste dat we op dit moment doen is het voeden en steunen van onze zusterorganisaties in België. Zij delen onze eisen aan een systeem van kilometerheffing en betrekken dit bij hun stevige lobby. Daarnaast pleiten we bij onze minister van Infrastructuur en Milieu om haar Belgische ambtgenoot nogmaals te wijzen op de eisen die wij stellen aan invoering van een kilometerheffing. Tenslotte pleiten we bij de Europese Commissie voor het voorkomen van wildgroei in verschillende technische systemen waarmee vervoerders de tol dienen te betalen. We vragen om ‘interoperabiliteit’ tussen de systemen. Met andere woorden: één kastje en achterliggend administratief systeem om in alle lidstaten van de EU eventuele tol en kilometerheffingen te kunnen betalen.’ (Bron: TLN)

Lees ook:
Belgische transport en logistiek furieus over kilometerheffing
‘Belgische kilometerheffing vrachtwagens helpt niets’
Vlaanderen komt in 2016 met kilometerheffing vrachtwagens

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief