‘Maak bezwaar tegen Mautheffing’

755

De Duitse tolheffing is volgens het gerechtshof in Münster op verkeerde grondslagen geheven. Dat oordeelde de rechter eind oktober 2012 naar aanleiding van een door een Duitse vervoerder aangespannen rechtszaak. De vervoerder in kwestie was het niet eens met de tolklassenindeling, omdat hij als gebruiker van een 2-assig licht voertuig net zoveel tol moest betalen als een zware vrachtauto met 3 assen.

maut2De rechter stelde hem in het gelijk en oordeelde dat de wijze waarop de tol thans wordt geheven, ongeldig is. De vervoerder kreeg iets meer dan 22 euro terug, maar de gevolgen van deze uitspraak kunnen voor Duitsland desastreus zijn. De zaak ligt nu bij de hoogste Duitse instantie voor bestuursrecht, het Bundesverwaltungsgericht. Mocht deze instantie echter het vonnis van Münster bekrachtigen, dan dreigt een miljardenstrop voor Duitsland. Want dat zou kunnen betekenen dat de wettelijke grondslag voor tolheffing ontbreekt. En dan zou mogelijk de tol met terugwerkende kracht tot 2010 teruggevorderd kunnen worden. Zover is het natuurlijk nog lang niet, als het al ooit zover komt, want de Duitse overheid zal zich met alle middelen verzetten tegen het moeten terugbetalen van miljarden, al uitgegeven, euro’s.

Verjaringstermijn
Hoewel de uitkomst in deze zaak volgens TLN dus nog volstrekt ongewis is, loopt er voor terugvordering van betaalde tol wel een wettelijke verjaringstermijn van maximaal 3 jaar. ‘Eventuele terugvordering van betaalde tol zou dus maximaal tot en met 2010 mogelijk kunnen zijn. Om de verjaringstermijn te stuiten moet bij het Bundesamt für Güterverkehr in Keulen aangetekend een bezwaarschrift ingediend worden. Dit bezwaarschrift kunt u als lid van TLN bij ons opvragen: info@tln.nl. U bent er dan van verzekerd dat uw aanspraken niet verlopen.’