TLN juicht besluit minister over opwaardering A1 toe

562

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil de doorstroming op het traject A1 Muiderberg, Eemnes, Hoevelaken verbeteren. Eind dit jaar start daarom een onderzoek naar de mogelijkheden om te voorkomen dat het verkeer op de lange termijn vastloopt. TLN juicht het besluit van de minister toe. De A1 is een cruciale verbinding voor het goederenvervoer door heel Nederland en Europa.

Wegverbreding A1 tussen Apeldoorn en AzeloRecent heeft minister Schultz in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) overleg gevoerd met de verschillende regio’s. De A1 Muiderberg, Eemnes en Hoevelaken is benoemd tot een van de knelpunten die in de toekomst moet worden aangepakt. Uit de nieuwe verkeersanalyse van het ministerie blijkt dat er op de A1 ten oosten van Amsterdam zonder aanvullende maatregelen grote knelpunten ontstaan. Eind dit jaar start daarom een MIRT-onderzoek dat moet uitwijzen met welke maatregelen de doorstroming kan worden verbeterd.

Opwaardering
TLN is blij met dit besluit. De organisatie heeft dit traject al lang op de prioriteitenlijst staan. Na afronding van het lopende project Schiphol-Amsterdam-Almere en de geplande uitbreiding van knooppunt Hoevelaken, ontstaat op de A1 bij Eemnes (met maximaal 2×3 rijstroken) een grote flessenhals. De verbeterde doorstroming die door beide genoemde projecten wordt verwacht, zal daardoor voor een groot deel teniet worden gedaan. Aanpak van de A1 is daarom van groot belang. TLN pleit voor een opwaardering naar minimaal 2×4 rijstroken.

Aanpak wegen
De minister geeft aan dat ze de komende periode stevig inzet op de verbreding van wegen, aanleg van ontbrekende schakels in het hoofdwegennet en mobiliteitsmaatregelen waarmee de bestaande infrastructuur beter wordt benut. Tot 2028 trekt de minister 25 miljard euro uit voor aanleg van nieuwe wegen. Het gaat daarbij om grote projecten zoals de wegverbreding tussen Schiphol-Amsterdam-Almere, de A10 Amsterdam Zuidas, de A27 Houten-Hooipolder, de verlengde A15, de Blankenburgtunnel en de A27/A12 Ring Utrecht. Deze kabinetsperiode komt er in totaal 761 km weg bij. De A1 bij Eemnes hoort volgens TLN zeker in dat rijtje thuis.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter