TLN: ‘Het heeft geen enkele zin nu te gaan onderhandelen’

706

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is niet op het ultimatum van de vakbonden ingegaan omdat het volgens de werkgeversvereniging geen enkele zin heeft om in dit stadium te onderhandelen met de bonden. Volgens TLN houden de vakbonden onterecht halsstarrig vast aan een loonsverhoging van drie procent. De werkgevers bieden nu procent.

Omdat TLN niet is ingegaan op het ultimatum kondigden de vakbonden acties aan. Hoe die er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Werkonderbrekingen en werkstakingen voor kortere of langere duur worden niet uitgesloten. TLN betreurt de stap van de vakbonden. ‘Onverantwoord in deze tijd van economische crisis’, vindt TLN staakt onderhandelingen over cao na gevoel van onveiligheidTLN-woordvoerder Floris Liebrand. ‘Bezint eer ge begint zou ik de bonden willen aanraden.’

Vrachtprijs blijft laag
Hoewel de bedrijvigheid en de volumes in het wegtransport de laatste maanden lijkt toe te nemen, is er bij de bedrijven in het transport volgens TLN nog steeds geen ruimte voor hogere lonen. ‘Loonkosten maken voor transportbedrijven ongeveer de helft van de totale kosten uit. De vakbonden eisen een loonsverhoging van drie procent. Deze ruimte hebben ondernemingen nu niet. De sector zit al sinds 2008 in een diepe economische crisis. Ondanks de aantrekkende economie, komt het financieel herstel nog nauwelijks op gang doordat de vrachtprijzen sterk achterblijven. Hierdoor hebben veel bedrijven het afgelopen jaar met verlies moeten afsluiten en hebben zij moeite om te overleven. Daarnaast is de sector de laatste jaren geconfronteerd met verschillende lastenverzwaringen door fiscale maatregelen zoals de verhoging van de dieselaccijns per 1 januari, verhoging van de assurantiebelasting en verzwaring van sociale lasten. Tevens zijn vervoerders in het kader van verduurzaming en milieueisen geconfronteerd met noodzakelijke investeringen in schonere voertuigen.

Loon of werkgelegenheid
Volgens TLN is het kiezen voor hogere lonen of het behoud van werkgelegenheid. ‘Hoewel het iets beter lijkt te gaan, is deze ontwikkeling echter zeer broos en geldt deze niet voor iedere deelmarkt. Vooral in het bouwgerelateerde vervoer toont de markt nauwelijks herstel. Ook bestaat er het risico dat het broze herstel net als in 2011 weer inzakt. Het grootste gevaar is dat het huidige voorzichtige herstel en de werkgelegenheid worden bedreigd door nieuwe kostenstijgingen. Een loonstijging van drie procent brengt de werkgelegenheid bij veel bedrijven in gevaar. Het kan net het laatste duwtje zijn. Wij staan dus niet in voor de gevolgen.’

Lees ook:
Respectloos optreden TLN
FNV zoekt actievoerders
Transportwerkgevers laten ultimatum vakbonden verlopen
Transportwerkgevers krijgen van vakbonden tot donderdag de tijd
– Vrachtwagenchauffeurs gaan eind volgende week actievoeren

Volg TotaalTrans op Twitter