TLN en TVM intensiveren samenwerking

541

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verzekeraar TVM gaan hun samenwerking intensiveren. Volgens beide organisaties speelt verkeersveiligheid en criminaliteitspreventie een steeds belangrijkere rol binnen de sector Transport en Logistiek. Door nauwer samen te gaan werken willen TLN en TVM de veiligheid in de logistiek en service aan de leden verder verbeteren. Schades en criminaliteit kosten ondernemers jaarlijks veel geld, tijd en levert een hoop ergernissen op. Bovendien wordt het imago van de sector aangetast. Veel van deze schades zijn te TLN en TVM intensiveren samenwerkingvoorkomen door onderzoek te doen naar de oorzaken en deze met gerichte maatregelen vervolgens zo veel mogelijk te beperken. De samenwerking tussen TLN en TVM zal zich daarom richten op onderzoek, het ontwikkelen van producten en diensten en het gezamenlijk oppakken van relevante beleidsdossiers. Door deze nauwere samenwerking kunnen beide organisaties veel beter gebruik maken van elkaars kennis en netwerk. Hierdoor wordt niet alleen voor TLN en TVM meerwaarde gecreëerd, maar zullen bovenal de leden hiervan profiteren door een betere dienstverlening.

Om de samenwerking te bekrachtigen tekenden Arthur van Dijk en Peter Sierat (beiden TLN) en Arjan Bos en Paul Haverkamp (beiden TVM) op 19 maart 2014 tijdens de Tafel van TVM een overeenkomst. (Bron: TLN)

Volg TotaalTrans op Twitter