TLN en Poolse ZMPD tekenen samenwerkingsovereenkomst

508

Transport en Logistiek Nederland (TLN) gaat meer samenwerken met haar Poolse zusterorganisatie ZMPD. Daarvoor werd vandaag, in bijzijn van het Nederlandse Koninklijke Paar, een samenwerkingovereenkomst ondertekend.  

TLN en ZMPD hebben onder andere concreet afgesproken om meer binnen EU verband samen op te trekken in de lobby. Maar ook om meer kennis met elkaar te delen op het vlak van bijvoorbeeld handhavingspraktijken. Tijdens het seminar bleek dat de tegenstellingen tussen Oost– en West Europa een stuk minder groot zijn dan velen denken. TLN en ZMPD delen veel onderwerpen, met name als het gaat om het bevorderen van handelsbetrekkingen.

TLN en Poolse ZMPD tekenen samenwerkingsovereenkomstVolgens TLN-voorzitter Arthur van Dijk zijn er veel onderwerpen die beide organisaties met elkaar delen. ‘Bijvoorbeeld de noodzaak van een scherpe en eerlijke handhaving van EU-regels binnen Europa.’

Eerlijker transportmarkt

Vandaag is de tweede dag van het officiële staatsbezoek van Nederland aan Polen. De nadruk van het bezoek lag vandaag op de economische betrekkingen tussen Polen en Nederland. Centraal stond de samenwerking tussen beide landen op het vlak van Transport en Logistiek.

Het Koninklijk Paar was aanwezig tijdens een seminar over de toekomst van de Poolse en Nederlandse transportsector in Europa georganiseerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN) samen met haar Poolse zusterorganisatie ZMPD. Inzet van het seminar was het delen van ervaringen tussen Poolse en Nederlandse bedrijven. Maar ook is bijvoorbeeld aandacht besteed aan de grote sociaaleconomische verschillen tussen beide landen die ook doorwerken in de transportsector.

Daarbij is de vraag aan de orde gekomen hoever beide landen – gezien de grote loonsverschillen – op dit moment willen gaan als het gaat om liberalisering van de transportmarkt in Europa. Het seminar is afgesloten met het uitspreken van de noodzaak om in algemene zin binnen de Europese Unie meer samenwerking tussen landen te stimuleren om uiteindelijk tot een beter en eerlijker functionerende transportmarkt te komen. (Bron: TLN)

Bekijk alle foto’s in het oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief