TLN en FENEX introduceren Logistieke Services Voorwaarden 2014

525

Vervoerders, expediteurs en logistiek dienstverleners kunnen voor afspraken die zij onderling of met hun opdrachtgevers maken vanaf nu een nieuwe set algemene voorwaarden gebruiken. Verwachting is dat deze zogenaamde Logistieke Services Voorwaarden 2014 (LSV 2014) in de loop van de tijd de twee bestaande typen algemene voorwaarden zullen vervangen en de nieuwe standaard wordt.

De nieuwe voorwaarden biedt een aantal voordelen en zijn ontwikkeld door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en haar kring, expediteursorganisatie FENEX.

Twee voorwaarden
Voor afspraken over logistieke diensten maakten expediteurs, vervoerders en logistiek dienstverleners tot vandaag gebruik van twee verschillende TLN: ‘Blij met mogelijkheid handhaving cabotage’typen voorwaarden: de Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten 1995 (VAL) en de PD voorwaarden 2000 (Physical Distribution). Beide voorwaarden hebben echter veel overeenkomsten. Daarom bestond de wens van gebruikers om te komen tot 1 algemene set met logistieke voorwaarden die door iedereen in de logistieke keten kan worden gebruikt. FENEX en TLN hebben daarop samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en verzekeraars, de handen ineen geslagen en de LSV 2014 ontwikkeld. Daarbij is gestreefd naar evenwichtige voorwaarden zodat zowel de belangen van de logistiek dienstverlener als die van de opdrachtgever gelijk tot hun recht komen.

Nieuwe standaard
Verwachting is dat met de introductie van nieuwe LSV 2014, het gebruik van de VAL 1995 en PD 2000 geleidelijk zal verminderen. De LSV wordt daarmee de nieuwe standaard. Contracten die op basis van een van de bestaande voorwaarden zijn afgesloten blijven uiteraard ongewijzigd. Ook als logistiek dienstverleners er toch de voorkeur aan geven om gebruik te blijven maken van de PD 2000 of de VAL 1995 voorwaarden blijft dat mogelijk.

Voordelen LSV
De LSV biedt vele voordelen. Zo wordt met één set algemene voorwaarden voor logistieke activiteiten meer uniformiteit in de keten aangebracht. Zeker nu logistiek dienstverleners steeds vaker elkaars klant zijn. Dit vereenvoudigt het onderhandelingsproces, het draagt bij aan een bredere kennis van de voorwaarden en de algehele acceptatiegraad neemt toe. 
Daarnaast is de LSV 2014 vooral ook bedoeld om meer aansluiting te zoeken bij de praktijk van alle dag. Eenvoud is het toverwoord. Een goed voorbeeld zijn ook de betalingsvoorwaarden zoals geïntegreerd in de LSV 2014. Afspraken omtrent betalingstermijn zijn er om na te komen. Niet nakomen betekent soms flinke incassokosten, een hoge rente met stevige zekerheidsrechten als stok achter de deur.

Bijeenkomsten
Het is onmogelijk om de verschillen tussen de nieuwe en oude voorwaarden snel uit een te zetten. TLN en FENEX organiseren daarom op 3, 8 en 9 april speciale bijeenkomsten in respectievelijk Ridderkerk, Venlo en Zwolle. Geïnteresseerde leden kunnen informatie opvragen via juridisch@tln.nl, raadpleeg de website van TLN of lees het artikel in Transport en Logistiek. (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief