TLN en FENEX hekelen wilde stakingen ECT

752

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en expediteursorganisatie FENEX zijn boos en gefrustreerd over de wilde stakingen die op dit moment de activiteiten op de containerterminals van de ECT plat leggen.

ECT‘Het is totaal onbegrijpelijk dat partijen in de huidige slechte marktomstandigheden via stakingen een meningsverschil proberen op te lossen. De hele logistieke keten wordt hierdoor ernstig gedupeerd en klanten van de ECT worden weggejaagd. Volgens TLN en FENEX is het niet ondenkbaar dat er juridische stappen worden ondernomen om geleden schade te verhalen.’

Wilde staking
De directie van de ECT en haar medewerkers hebben een arbeidsconflict. Om hun eisen kracht bij te zetten, hebben medewerkers van de ECT het werk neergelegd. Hierdoor liggen de afhandelingactiviteiten op de terminals stil en staan er lange rijen met vrachtauto’s te wachten totdat zij hun container kunnen afleveren of ophalen. TLN en FENEX willen dat partijen onmiddellijk een einde maken aan deze stakingen en de gesprekken aan de onderhandelingstafel voortzetten. De staking dupeert bedrijven die geen partij zijn in dit conflict en dat is volkomen onacceptabel. Beide partijen sluiten juridische stappen voor schadecompensatie niet uit.

Zware tijden
De wintermaanden zijn door de vaak slechte weersomstandigheden moeilijke maanden voor de bedrijven die afhankelijk zijn van de containerterminals. Daarnaast zijn er regelmatig ernstige vertragingen in de containerafhandeling door technische storingen. In combinatie met de schade als gevolg van deze stakingen, wordt ondernemen steeds moeilijker gemaakt.

Klanten
Volgens TLN en FENEX kunnen de effecten van een dergelijk staking grote gevolgen hebben voor de toekomst van de ECT. Volgens de organisaties is de Europese concurrentie in de containerafhandeling op dit moment moordend. Klanten zullen in de toekomst uitwijken naar andere terminals waardoor de positie van de ECT en Haven van Rotterdam verder onder druk komt te staan. ‘En daar hebben ook de medewerkers uiteindelijk ook geen belang bij.’