TLN en EVO roepen op tot verruiming venstertijden

385

TLN en EVO roepen op tot verruiming venstertijdenVerladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) willen dat Rotterdam en omliggende gemeenten de venstertijden verlengen van 11:00 naar 12:00 uur. Uit onderzoek van de stadsregio Rotterdam blijkt dat deze verruiming goed is voor de doorstroming, het milieu en ondernemers.

Uit recent onderzoek in de gemeente Rotterdam en omgeving blijkt dat het voordelig is om de venstertijden te verruimen. Als deze één uur worden verlengd, kunnen transporteurs hun ritten efficiënter plannen.

Besparen
Hierdoor bespaart de sector jaarlijks duizend ritten en ruim 900.000 vrachtwagenkilometers. Dit is vijf procent van het totaal aantal kilometers van het bevoorradend verkeer. De uitstoot van CO2, NOx en fijnstof neemt eveneens met vijf procent af. Ook besparen vervoerders en leveranciers € 1,3 miljoen euro op de logistieke kosten.

Momenteel ligt het advies bij de verschillende gemeenten. In oktober nemen de colleges een besluit over dit voorstel.

twitter