TLN en EVO: ‘Begrip voor invulling bezuinigingen’

707

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn positief over de manier waarop minister Schultz van Infrastructuur en Milieu de forse bezuinigingsopgave wil invullen. De organisaties zijn nog steeds ongelukkig met de forse bezuinigingen op infrastructuur die in het Regeerakkoord zijn afgesproken, maar zien dat bij de invulling ervan op veel punten met hun wensen rekening is gehouden.

TLN en EVO: ‘Begrip voor invulling bezuinigingen’‘Zo wordt er niet bezuinigd op onderhoud en beheer en gaat slechts een beperkt aantal projecten niet door’, schrijven EVO en TLN. ‘Projecten die de robuustheid en veiligheid van wegen, vaarwegen en spoorwegen versterken gaan onverminderd door. Wel worden veel andere projecten helaas vertraagd.’

Bezuinigen
Minister Schultz van Haegen moet tot 2028 in totaal 6,4 miljard euro op infrastructuur bezuinigen. Bij de keuzes is uitgegaan van het verdienvermogen van Nederland, zoals eerder door EVO en TLN bepleit en volgens de gangbare verdeling over de modaliteiten weg, spoor, vaarwegen en openbaar vervoer. In totaal wordt voor 670 miljoen euro aan projecten geschrapt. Daartoe horen projecten als de N23, de N35 Wijthmen-Nijverdal en de N50 bij Kampen. Ook op de voor het vrachtverkeer belangrijke A67 worden helaas al eerder afgesproken projecten geschrapt. Ook het Programma hoogfrequent spoor komt later gereed dan in 2020 en in het oosten komt één spoorpad voor goederenvervoer, overeenkomstig de nieuwste prognoses

Investeringen
Tegenover deze negatieve beslissingen staan echter ook positieve voornemens. Zo gaan de door EVO en TLN gewenste projecten als de Blankenburgtunnel bij Rotterdam, de Ring Utrecht, de verbinding A13-A16, de verbinding A12- A15 en de Rijnlandroute onverkort door. Andere projecten die voor de transportsector belangrijk zijn, zoals de A27 Houten-Hooipolder, knooppunt Hoevelaken, A1 Apeldoorn-Twente en de A58 Tilburg-Eindhoven gaan ook door, zij het vertraagd. Vaarwegprojecten worden wel gefaseerd, maar niet geschrapt.

Onderhoud en beheer
TLN en EVO vinden het belangrijk dat de huidige infrastructuur goed onderhouden en beheerd blijft. De minister reserveert hier tot 2018 41 miljard euro voor, bijna net zoveel als de 46 miljard voor nieuwe aanleg van infrastructuur. (WZ)