TLN: ‘Emissienormen binnenvaart uit de pas met wegvervoer’

2516

Inspectie begint na zomer met administratiecontroles binnenvaartDe emissienormen voor de binnenvaart beginnen steeds meer uit de pas te lopen met het wegvervoer. Dat meldt TLN na aanleiding van een bericht in Weekblad Schuttevaer dat de aanscherping van de emissie-eisen voor binnenvaartschepen in Europa voorlopig van de baan is.

‘Hoewel de binnenvaart in vergelijking met het wegvervoer meestal als een duurzame vorm van transport wordt gezien, stokt de toepassing van schone technieken om de emissies van fijnstof en stikstofoxiden (NOx) te reduceren’, schrijft TLN. ‘Het negatieve verschil met de emissienormen voor vrachtauto’s wordt hierdoor steeds groter. Fijnstof en NOx zijn bepalend voor de luchtkwaliteit.’

Tientallen malen hoger
De sinds januari 2008 geldende CCR-2 emissienormen voor nieuwe binnenvaartmotoren blijven jaren langer gelden dan verwacht. De CCR-2 norm voor de emissie van NOx is 6-11 g/kWh, afhankelijk van het toerental van de motor. De norm voor de emissie van fijnstof ligt tussen de 0,2 en 0,8 g/kWh. Vanaf 1 januari 2014 geldt voor alle nieuw verkochte vrachtauto’s de Euro 6 norm. Die houdt in dat vrachtautomotoren niet meer dan 0,4 g/kWh NOx en 0,01 g/kWh fijn stof mogen uitstoten. De uitstoot van NOx door een nieuwe binnenvaartmotor is dan dus 15 tot 27 keer hoger dan van een nieuwe vrachtautomotor. Bij fijnstof is de uitstoot door een binnenvaartmotor zelf 20 tot 80 keer hoger dan van een vrachtautomotor.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter