Wegvervoer dient klacht tegen Duitsland in over minimumloon

847

ZOETERMEER – Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend over de invoering van het minimumloon in Duitsland en de daarmee gepaard gaande lasten voor de transportsector. Volgens TLN is over twee zaken nog geen duidelijkheid.

Nederlands wegtransport verliest marktaandeel in DuitslandTLN vraagt zich af of Duitsland deze wetgeving überhaupt mag opleggen aan buitenlandse bedrijven en dan met name aan bedrijven die internationaal vervoer verrichten. Verder wil TLN weten wanneer Duitsland met informatie komt, opdat de transportsector zich tenminste goed kan voorbereiden op deze wetgeving.

Klacht

TLN heeft een klacht tegen Duitsland ingediend bij de Europese Commissie, waarin TLN opnieuw vraagt om:
1. toetsing van de wetgeving aan Europese grondbeginselen  (o.a vrij verkeer goederen/diensten);
2. uitstel van controles;
3. te bespoedigen dat Duitsland met alle benodigde informatie komt, die nodig is om per 1 januari 2015 überhaupt aan deze wetgeving te kunnen voldoen;
4. opheldering omtrent de vrijwaringsverklaringen die Duitse opdrachtgevers nu rondsturen.

Vragen

Mede op verzoek van TLN heeft EP’er Peter Van Dalen eveneens vragen gesteld aan de Europese Commissie. Tot slot had TLN al een aantal ministers aangeschreven om opheldering te krijgen. ‘Helaas nog geen antwoord. We weten dat ook ons omringende landen en organisaties zich nu (eindelijk) druk gaan maken over de wetgeving en de druk op Duitsland en Brussel opvoeren. Maar ondanks deze acties blijft voorlopig nog de onzekerheid en die moet van tafel!’

Recente ontwikkelingen

Duitse opdrachtgevers sturen op dit moment zgn. vrijwaringsverklaringen rond. Deze verklaringen dienen om van hun vervoerder de zekerheid te krijgen dat hij zich aan Duitse (sociale) wetgeving houdt, waaronder naleving minimumloon. De  opdrachtgever wil zich met deze brief vrijwaren van eventuele claims, mocht de vervoeder zich niet aan de wettelijke spelregels houden.

TLN heeft via haar Duitse advocaat Peters uitgezocht of de opdrachtgever zich met deze verklaringen niet buiten de wet stelt en alle aansprakelijkheid op de vervoerder afwentelt.

Per definitie kan de opdrachtgever zich niet aan de wet op het minimumloon onttrekken en is hij net als de vervoerder medeverantwoordelijk. De verklaring heeft een ander doel, namelijk de vervoerder, die zich niet gehouden heeft aan naleving wet minimumloon, in een civielrechtelijke procedure aan te kunnen spreken op mogelijke boetes die door de douane aan de opdrachtgever zijn opgelegd. Met deze vrijwaring in de hand kan hij de vervoerder vervolgens dwingen om de opgelegde boete te compenseren.

De praktijk

De praktijk kan volgens TLN als volgt gaan: ‘als  bij een staande houding door de douane wordt vastgesteld dat de  chauffeur niet het minimumloon krijgt, dan wordt een boete opgelegd. Hoe hoog die boetes is, is onbekend. De douane zal die boete verhalen op de Duitse opdrachtgever, immers die is eenvoudiger te achterhalen dan iemand in het buitenland. De opdrachtgever is verplicht die boete te betalen, immers hij is mede verantwoordelijk. Na betaling zal de opdrachtgever de boete, desnoods via een juridische procedure, verhalen op  zijn vervoerder. Door het tekenen van deze verklaring zal hij naar alle waarschijnlijkheid deze zaak ook winnen’.

Conclusie: u bent niet verplicht deze verklaring te tekenen, maar de kans is groot dat u de opdrachtgever dan kwijt bent. ‘Opdrachtgevers zullen, gezien de hoogte van de maximale boete (500.000 euro) geen enkel risico willen lopen. Als u wel tekent, dan is de verantwoordelijkheid feitelijk op u als vervoerder afgewenteld.’

Onderaannemer

Mocht u vervolgens het vervoer aan een onderaannemer uitbesteden en u dus feitelijk opdrachtgever wordt, dan wordt u door deze wetgeving min of meer gedwongen eveneens een soortgelijke verklaring op te stellen, die u weer aan uw onderaannemer voorlegt. Als deze onderaannemer het weer uitbesteedt, geldt voor hem hetzelfde.
Dit is exact wat Duitsland voor ogen heeft, immers iedereen in de keten, van hoofdopdrachtgever tot daadwerkelijke uitvoerder, moet zich aan de wet houden en in dit geval betekent het dus dat een werknemer minimaal 8,50 euro bruto per uur betaald dient te worden.

Formulieren

TLN heeft inmiddels vernomen dat de  Duitse douane zeer waarschijnlijk 19 december formulieren beschikbaar stelt waarmee ondernemers hun personeel kunnen aanmelden. Deze formulieren zijn dan te downloaden via www.zoll.de. De aanmelding moet vermoedelijk per fax gebeuren naar Bundesfinanzdirektion West in Keulen. Juiste faxnummer nog onbekend. Informatie hierover kan per 19 december opgevraagd worden bij de Zentrale Informations & Wissensmanagement van de douane in Dresden, te bereiken op nummer +49 351 448 34 520 / 510.

Strenge controles

TLN heeft ook met de bouwbranche gesproken, waar deze ketenaansprakelijkheid en minimumloonbetaling al vele jaren speelt. De douane controleert de bouw enorm streng en veelvuldig, waarbij torenhoge boetes vallen als iemand de wetgeving ontduikt. Hun advies: zorg dat je 1 januari 2015 in ieder geval op het voertuig  documenten hebt, waaruit blijkt dat de chauffeur tenminste het minimumloon van 8,50 euro ontvangt. Kortom, een arbeidscontract en de meest recente loonstrook. Zorg ook dat de aanmelding van alle chauffeurs bij de Bundesfinanzdirektion gereed is. (Bron: TLN)

Meer nieuws over het Duitse minimumloon:
‘Regels minimumloon Duitsland druisen in tegen vrij verkeer’
Zorgen over administratieve ballast Duits minimumloon
Zorgen over Mindestlohngesetz

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief