TLN: ‘Broos herstel biedt geen ruimte voor loonsverhoging’

676

Het broze herstel in de transportsector zorgt ervoor dat werkgevers zich geen loonsverhoging kunnen veroorloven. Dat meldt Transport en Logistiek Nederland na de afgebroken CAO-onderhandelingen met FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie. De onderhandelaars gaan 18 februari verder overleggen.

De vakbonden hadden tijdens het eerste overleg voorgesteld de lonen te verhogen met 3%. De onderhandelaars van TLN hebben na raadpleging van de achterban aangegeven dat er geen ruimte is voor FNV: ‘0% loonsverhoging voor werknemers in transport’een loonstijging, gezien de situatie waarin de bedrijfstak zit als gevolg van de langdurende economische crisis.

Geen ruimte
Loonkosten maken voor transportbedrijven ongeveer de helft van de totale kosten uit. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 3%. Ruimte die ondernemingen volgens TLN nu niet hebben. ‘De sector zit al sinds 2008 in een diepe economische crisis. Ondanks de aantrekkende economie, komt het financieel herstel nog nauwelijks op gang doordat de vrachtprijzen sterk achterblijven. Hierdoor hebben veel bedrijven het jaar met verlies moeten afsluiten en hebben moeite om te overleven. Daarnaast is de sector de laatste jaren geconfronteerd met verschillende lastenverzwaringen door fiscale maatregelen zoals de verhoging van de dieselaccijns per 1 januari 2014, verhoging van de assurantiebelasting en verzwaring van sociale lasten. Daarnaast zijn vervoerders geconfronteerd met noodzakelijke investeringen in schonere voertuigen in het kader van verduurzaming.’

Werkgelegenheid
Op basis van de laatste cijfers lijken de volumes en de bedrijvigheid voorzichtig te herstellen. Volgens TLN is deze ontwikkeling echter zeer broos en geldt niet voor iedere deelmarkt. Vooral in het bouwgerelateerde vervoer (circa 1/3 van al het wegvervoer in Nederland)  toont de markt nauwelijks herstel. Ook bestaat er het risico dat het broze herstel net als in 2011 weer inzakt. Volgens TLN blijft het grootste gevaar in 2014 dat het huidige voorzichtige herstel en de werkgelegenheid worden bedreigd door nieuwe kostenstijgingen. (Bron: TLN)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter