‘Brede steun voor investeringen in Ruit Eindhoven’

624

DEN HAAG – De verbeteringen in de infrastructuur rond Eindhoven dreigen op de lange baan geschoven te worden doordat partijen op lokaal en nationaal niveau terugkomen op eerdere steun voor de Ruit om Eindhoven. TLN, verladersorganisatie EVO en BZW steunen minister Schultz van Haegen die zelf nog steeds volmondig achter het hele project staat, conform eerdere afspraken.

TLN: ‘Brede steun voor investeringen in Ruit Eindhoven’De aanleg van de Ruit is volgens TLN van nationaal belang voor het faciliteren van het verkeer van de Randstad, de Rotterdamse haven en Schiphol naar het Europese achterland. Bovendien geven infrastructurele projecten een stevige impuls aan de werkgelegenheid.

Akkoord sinds 2007

In 2007 kwamen het Rijk en de regiogemeenten tot een akkoord om de slechte bereikbaarheid van het gebied Eindhoven-Helmond (Brainport) te verbeteren. De regiogemeenten zouden samen met de provincie Noord-Brabant de wegverbindingen aan de noord- en oostzijde van het gebied opwaarderen en een nieuwe oost-westverbinding realiseren, zodat Brainport door een complete ‘ruit’ wordt ontsloten. Hiermee wordt de bereikbaarheid van deze belangrijke hightech-hotspot voor vele jaren veiliggesteld.

Regionaal en Nationaal

De Brainport-regio behoort tot de beste investeringsregio’s van Europa. Een goede bereikbaarheid is niet alleen van belang voor bestaande bedrijven, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan een positief vestigingsklimaat.

Tot slot zal het bevolkingsaantal in Eindhoven en omgeving de komende jaren structureel toenemen als gevolg van de economische groei. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om deze groei te realiseren. (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief