TLN: ‘Blij met voorstellen Asscher’

563

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij met deze toezegging van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om harder op te treden tegen misstanden in de transportsector. Zo komen er 35 extra inspecteurs bij de inspectie SZW en worden regels aangescherpt.

TLN: ‘Blij met voorstellen Asscher’Volgens TLN is het van groot belang dat er strenger wordt gecontroleerd en gehandhaafd op misstanden in de transportsector. ‘De maatregelen van Asscher liggen in lijn met de voorstellen die TLN samen met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen begin maart hebben gepresenteerd om misstanden in de sector effectief aan te pakken. Wij roepen ook minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (IenM) op meer prioriteit te geven aan inspecties en handhaving. Zij moet de bezuinigingen op de Inspectiedienst Leefbaarheid en Transport (ILT) terugdraaien om extra middelen uit te trekken om de capaciteit van de ILT ook uit te breiden.’

Gebrek controle en handhaving
Volgens TLN wordt het voortbestaan van veel Nederlandse en Europese transportbedrijven bedreigd door onduidelijke wetten en regels over toegang tot de markt. Daarnaast worden de huidige regels in de transportsector regelmatig slecht nageleefd en is de controle te beperkt. Om de problemen effectief aan te pakken is een breed maatschappelijk draagvlak van werkgevers, werknemers, overheid en politiek nodig.
‘Door gebrek aan controle en handhaving neemt het risico op concurrentievervalsing toe. Bedrijven die de regels aan hun laars lappen hebben te vaak vrij spel waardoor eerlijke ondernemers steeds meer moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Ook komen de veiligheid op de weg en de arbeidsomstandigheden van chauffeurs in gevaar wanneer regels niet worden nagekomen. Het is daarom erg belangrijk dat de capaciteit van de inspectiediensten wordt uitgebreid.’