TLN: ‘Blij met mogelijkheid handhaving cabotage’

725

Vandaag is de herziene Wet wegvervoer goederen (Wwg) in werking getreden. In deze wet staan de eisen waar goederenvervoerders aan moeten voldoen wanneer zij goederen willen vervoeren. TLN is blij met de aangepaste wet omdat handhaving op cabotage nu mogelijk wordt gemaakt.

TLN: ‘Blij met mogelijkheid handhaving cabotage’Buitenlandse vervoerders die binnen Nederland meer transporteren dan wettelijk is toegestaan, kunnen vanaf nu niet meer onbestraft hun gang gaan. ‘Vanochtend werd bovendien duidelijk dat bij recente inspecties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een aanzienlijk aantal buitenlandse vervoerders in de fout was gegaan. Dit maakt de noodzaak voor strenge handhaving op cabotage nogmaals duidelijk.’

Meer handhaving mogelijk
Cabotage is het binnenlands vervoer (in Nederland) door een in het buitenland gevestigde ondernemer. Dit vervoer is in de Europese Unie aan een maximum gebonden. Buitenlandse transporteurs die in een andere Lidstaat goederen willen vervoeren, mogen maximaal drie binnenlandse ritten in een week uitvoeren. ‘Het is van groot belang om scherp op deze wet te handhaven om zo een eerlijke werking van de transportmarkt te verzekeren’, aldus TLN directeur Peter Sierat. Hiervoor moet in de eerste plaats de handhavingscapaciteit bij de inspectiediensten worden uitgebreid. Door gebrek aan geld en prioriteiten hebben handhavers door heel Europa te weinig aandacht voor illegale activiteiten van buitenlandse vervoerders. Illegaal vervoer door buitenlanders werkt concurrentie vervalsend waardoor Nederlandse bedrijven uit de markt worden gedrukt.

Vergunningseis voor 500 kilo
In de nieuwe wet blijft de vergunningsgrens van 500kg laadvermogen ook van kracht. Beroepsvervoerders die meer dan 500kg willen vervoeren, moeten voldoen aan vergunningeisen op het gebied van betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Volgens TLN is deze ondergrens van groot belang voor een professionele transportsector. Nederland heeft in het verleden daarom bewust gekozen voor een vergunninggrens van 500 kg laadvermogen.

Meer nieuws over cabotage:
Rijverboden bij controle op cabotage
TLN: ‘Goed dat Europa cabotage niet verruimt’
Ook Tweede Kamer tegen verdere verruiming cabotage wegvervoer
Langzaamaanacties truckers op snelwegen
Europese expediteurs willen volledig vrije transportmarkt
Kallas overstag: ‘Huidige cabotageregels zijn er niet voor niks’
‘Hongaarse vrachtwagenchauffeur rijdt voor 1,60 euro per uur’