TLN betreurt uitbreiding tolheffing in Duitsland

636

Transport en Logistiek Nederland (TLN) betreurt het dat de Duitse regering de Mautregeling in Duitsland wil uitbreiden. Dat betekent dat ondernemers mogelijk al vanaf volgend jaar op meer wegen in Duitsland tol gaan betalen. Bovendien is het plan om de tolplicht uit te breiden van 12ton naar 7,5ton.

Iedere kostenverhoging in deze financieel lastige tijden is volgens TLN zeer onverstandig. ‘We verwachten echter niet dat Nederlandse vervoerders hard worden geraakt door deze maut1maatregel. De meeste transporten worden reeds uitgevoerd met vrachtauto’s boven de twaalf ton en die betalen al Maut. Ook de uitbreiding op het onderliggend weggennet zal per saldo geen groot effect hebben. Verreweg het grootste aantal kilometers wordt op het hoofdwegennet gemaakt, waardoor de uitbreiding naar het onderliggen provinciale weggenet geen grote gevolgen heeft.’

Zuur
Toch betekent dit niet dat individuele vervoerders niet geraakt kunnen worden door deze maatregel, aldus TLN voorzitter Van Dijk. ‘Je zult als ondernemer maar net veel van het onderliggend weggennet gebruik maken. Ook zullen er zeker Nederlandse vervoerders zijn die tot nu toe hun klanten in Duitsland met kleinere vrachtauto’s bedienen en straks wel ineens tol moeten gaan betalen. Voor deze vervoerder is de maatregel erg zuur en betekent wederom een lastenverzwaring.’ (Bron: TLN)

Volg TotaalTrans op Twitter