Titan’s LNG bunkerponton krijgt Amsterdam als thuishaven

1026
Vanaf het einde van dit jaar kunnen schepen 24 uur per dag en zeven dagen in de week in de Amsterdamse haven LNG bunkeren. (Illustratie Havenbedrijf Amsterdam)

AMSTERDAM Het LNG bunkerponton FlexFueler001 van Titan LNG krijgt de Amsterdamse Amerikahaven als thuishaven. Vanaf het einde van dit jaar kunnen schepen dan 24 uur per dag en zeven dagen in de week LNG bunkeren.

Normaal gesproken vaart de FlexFueler gebruikmakend van een duwboot naar het te bunkeren zeeschip, maar dankzij de diepgang van 9,70 meter naast de FlexFueler kunnen zeeschepen straks ook langszij komen bunkeren op de thuislocatie.

‘Geweldige toekomst’
Het Havenbedrijf Amsterdam en Titan LNG tekenden een langlopende huurovereenkomst voor de Amsterdamse haven als ‘thuishaven’ voor het bunkerponton. ‘Wij geloven in LNG als scheepsbrandstof en de LNG-oplossing van Titan past uitstekend bij onze strategie om onze haven te verduurzamen’, vertelt CEO Koen Overtoom van Havenbedrijf Amsterdam. ‘Met LNG als brandstof is de winst voor het lokale milieu groot. LNG is economisch gezien aantrekkelijk als schonere beschikbare brandstof en maakt de transitie naar hernieuwbare brandstoffen mogelijk. Wij kijken uit naar het eind van dit jaar, wanneer de FlexFueler001 van start gaat in onze haven.’

‘Heel blij’
CEO Niels den Nijs van Titan LNG zegt ‘heel blij te zijn met de samenwerking met het Havenbedrijf’. ‘Dankzij het vertrouwen van de haven kunnen we een langetermijnoplossing realiseren voor schepen die op LNG varen. Wij zijn ervan overtuigd dat LNG als scheepsbrandstof een geweldige toekomst heeft en één van de bouwstenen vormt van een meer duurzame scheepvaart.’

LNG is volgens Titan LNG hard op weg een van de voorkeursbrandstoffen te worden in de scheepvaart. ‘De acceptatie van deze brandstof verloopt snel omdat het een kosteneffectief alternatief is. LNG is geschikt voor zeer uiteenlopende scheepstypes en -groottes. LNG biedt milieuvoordelen omdat LNG een einde maakt aan SOx (zwavel) en fijnstof emissies, en de uitstoot van NOx (stikstof) met 85% vermindert. Naast deze lokale voordelen verlaagt LNG de CO2-uitstoot. Door de inzet van LNG als scheepsbrandstof wordt bovendien voldaan aan huidige en toekomstige regelgeving.’