Tijdelijke verlaging waterpeil Kanaal door Walcheren

492

Van 22 februari tot en met 4 april verlaagt de Provincie Zeeland het waterpeil van het Kanaal door Walcheren met 0,60 meter. Dit is nodig voor de uitvoering van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan de oevers van het kanaal.

Het aflaten van het waterpeil in het Kanaal door Walcheren wordt uitgevoerd op 22 februari. Vanaf maandag 24 februari starten de onderhoudswerkzaamheden. Het oplaten van het Tijdelijke verlaging waterpeil Kanaal door Walcherenkanaalpeil gebeurt op 5 april vanaf ongeveer 04.00 uur. Vanaf 5 april is het kanaalpeil weer op 0,90 meter boven N.A.P.

Dit heeft de volgende gevolgen voor de maximum toegelaten diepgang voor de scheepvaart:
– Voor de doorgaande scheepvaart tussen Vlissingen en Veere blijft de diepgang onveranderd. Een uitzondering zijn de schepen die ontheffing hebben tot 4,30 meter. De maximale diepgang wordt nu ook 3,70 meter.
– Voor de scheepvaart tussen Vlissingen en het Zijkanaal naar Arnemuiden met inbegrip van het verbreed deel van het Zijkanaal naar Arnemuiden is de maximale diepgang 4,30 meter.
– Voor de scheepvaart op het verbreed kanaal en het binnenhavengebied van Vlissingen, direct voor de grote schutsluis is de maximale diepgang 7,30 meter. Vanaf de eerste binnenhaven tot de Binnenkeersluis is dit 6,40 meter.
– Voor de scheepvaart naar Arnemuiden, vanaf de Arnebrug is de maximale diepgang 1,60 meter. (Bron: Provincie Zeeland/Foto: Beeldbank RWS)