Ternsund bunkert als eerste zeeschip LNG in Rotterdam

839

ROTTERDAM De Ternsund, de gloednieuwe producttanker van de Zweedse rederij Terntank, heeft deze week als eerste zeeschip LNG gebunkerd in de Rotterdamse haven. De Ternsund ontving hiervoor als eerste de Rotterdamse ‘LNG bunkerincentive’; een premie ter waarde van tien procent van het zeehavengeld.

eerste1De Ternsund arriveerde zondag voor de eerste maal in Rotterdam om bij Vopak in de Botlek nafta en gasolie te lossen. Maandagmiddag is het schip verhaald naar de voormalige hometerminal van de ECT op de Willem Alexanderhaven. Daar vindt de bunkering plaats. Eerst werd de temperatuur van de brandstofgastank ‘ingekoeld’; van omgevingstemperatuur naar bedrijfstemperatuur. Met behulp van stikstof werd in achttien uur de temperatuur teruggebracht van +20 °C naar -162 °C. Daarna is het feitelijke bunkeren met Shell LNG begonnen. Vrachtwagens rijden hiervoor tussen Eemhaven en de Gate terminal (eigendom van Vopak en de Gasunie) op de Maasvlakte. Woensdagochtend werd de bunkering afgerond. Daarna gaat het schip door naar Gothenburg.
Volgend jaar verwelkomt het Havenbedrijf de komst van een nieuw bunkerschip waarmee Shell vanaf het water zeeschepen met LNG gaat bevoorraden.

Blij Havenbedrijf
Het Havenbedrijf is blij dat het eerste zeeschip in Rotterdam wordt gebunkerd met LNG. Het Havenbedrijf streeft er naar om van de haven een belangrijke Europese LNG hub te maken en bevordert de transitie van stookolie naar de veel schonere LNG als brandstof voor de scheepvaart. Binnenschepen, coasters, veerboten en zwaar transport verlagen met LNG de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) tot 20 procent en die van stikstofoxide (NOx) tot 85 procent. Zwavel- en fijnstofemissies worden tot praktisch nul teruggebracht. Daarom stimuleert het Havenbedrijf het gebruik van LNG.

Het Havenbedrijf verwacht in de tussentijd mogelijk nog enkele zeeschepen voor LNG bunkering in Rotterdam. De kosten voor de schonere brandstof liggen hier circa 20 procent lager dan elders, bovendien zijn er in Rotterdam enkele stimuleringspremies voorhanden. De Environmental Ship Index en de LNG Bunkerincentive leveren ieder op zich een premie op ter waarde van 10 procent van het zeehavengeld.