Tanker Eliza-V loopt vast in vaargeul Boontjes

654

De tanker Eliza-V is in de nacht van 15 juni rond half vier vastgelopen in vaargeul Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes). De situatie is onder controle en wordt door Rijkswaterstaat nauwlettend in de gaten gehouden. Om eventuele lekkages te voorkomen, is een scherm om het schip geplaatst. Het schip komt naar verwachting tussen 12.00 en 14.00 uur bij hoog water weer vlot, eventueel Tanker Eliza-V loopt vast in vaargeul Boontjesmet behulp van een sleper.

De oorzaak van het vastlopen wordt nog onderzocht. Een schip van Rijkswaterstaat is ter plekke om de situatie en scheepvaartverkeer in de gaten te houden en indien nodig in te grijpen. De Landelijke Eenheid van de Nationale Politie ondersteunt Rijkswaterstaat om de openbare orde te handhaven. Betrokken partners, zoals de brandweer en de Waddenvereniging, zijn geïnformeerd.

Om het vrijkomen te bespoedigen wordt de gasolie uit het schip voor een deel op een zorgvuldige en veilige manier overgepompt in een kleiner bunkerschip. Het scheepvaartverkeer en de veerdiensten ondervinden geen hinder van het vastgelopen schip.

Bron: Rijkswaterstaat