Subsidie voor spoortraject Meteren-Boxtel

675

De Europese Unie geeft een subsidie van ruim 3,5 miljoen euro voor de verbetering van het traject Meteren-Boxtel. De investering is onderdeel van het TEN-T project (Trans European Transport Network) dat tot doel heeft knelpunten te verwijderen en de capaciteit op belangrijke corridors uit te breiden.

subsidieIn totaal wordt circa 7,5 miljoen Euro uitgetrokken om het traject tussen Meteren en Boxtel te upgraden. Een deel hiervan wordt gefinancierd door de EU. Het overige deel wordt bekostigd door de Nederlandse staat. Het project hangt nauw samen met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).

De subsidie maakt het mogelijk door studies vooronderzoek te doen, alvorens de feitelijke constructie zal aanvangen. De studies zullen nadruk leggen op de gewenste routing, de impact op het milieu en de beschikbare alternatieven. Naar verwachting wordt het project in december 2014 afgerond.

Bron: Railcargo