Subsidie SCR-katalysator voor binnenvaart regio Rotterdam

813

De provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam stelen 3,3 miljoen euro beschikbaar voor het aanbrengen en in bedrijf hebben van een SCR-katalysator op binnenvaartschepen. Belangstellenden kunnen van 1 september 2014 tot 1 oktober 2014 subsidieaanvragen indienen.

De regeling is versmald door de ervaringen met de vorige regeling: ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’. Nu kan men alleen subsidie aanvragen voor de aanschaf en de verbruikskosten van een SCR-katalysator aan een motor van een binnenvaartschip, dat in de regio Rotterdam vaart.

In een SCR-katalysator worden rookgassen van stikstofoxiden ontdaan en omgezet in onschadelijk water en stikstof. Ook voor deze regeling geldt;  hoe Meedenken over nieuwe bevrachtingsvoorwaarden in de binnenvaartgroter het effect van de maatregelen op de luchtkwaliteit, hoe hoger de subsidie. De regeling is met name interessant voor binnenvaartschepen met een CCR0 of CCR1 motor.

Luchtkwaliteit

Het stimuleren van schonere scheepvaart is belangrijk, omdat ongeveer een kwart van de Nox-uitstoot en circa 13% van de fijnstofuitstoot in de regio Rotterdam afkomstig is van de uitstoot door schepen, die in en rond de Rotterdamse haven varen.

De subsidieregeling kent een voorlopig subsidieplafond van € 3,3 miljoen. Ook heeft de provincie een traject in gang gezet waarbij middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zijn aangevraagd om deze toe te voegen aan de regeling. Als deze aanvraag wordt toegekend, wordt dit subsidieplafond verhoogd naar € 4,8 miljoen.

Meer informatie

Netherlands Maritime Technology biedt in opdracht van de provincie Zuid-Holland ondersteuning bij de uitvoering van de regeling namens de 3 partijen. U kunt bij deze onderneming terecht met vragen over de regeling of advies over indiening.

Meer informatie vindt u op www.noxvrij.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar info@maritimetechnology.nl of bellen via telefoonnummer 010 – 4444 333. (Bron: Provincie Zuid-Holland)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief