Subsidie duurzame binnenvaart regio Arnhem-Nijmegen

853

De Stadsregio Arnhem Nijmegen geeft subsidie voor verduurzaming van de scheepvaart op de belangrijke binnenvaartroutes in de regio. Er is minimaal 650.000 euro beschikbaar. Er is maximaal 100.000 euro per project beschikbaar.

De stadsregio stelt de subsidieregeling in om binnenvaartschippers, rederijen, verladers maar ook havens, bunkerstations en baggeraars te stimuleren om te investeren in verduurzaming van de scheepvaart. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van nabehandeling bij bestaande motoren zoals roetfilters, additieven bij diesel en elektrificatie van laad- en losinstallaties als alternatief voor gebruik van scheepsgeneratoren.

CO2-arm
Inspectie begint na zomer met administratiecontroles binnenvaartDe binnenvaart is per vervoerde ton de zuinigste en meest CO2-arme vervoersmodaliteit. Maar de uitstoot van vervuilende stoffen is ten opzichte van het wegvervoer is relatief groot. Door de binnenvaart schoner te maken kan de concurrentiepositie ten opzichte van het wegvervoer verbeterd worden. De subsidieregeling Schone Scheepvaart is bedoeld om stikstofdioxide (NO2) en fijnstof  (PM) te beperken, en zo regionale knelpunten voor de luchtkwaliteit op te lossen. De regeling moet ervoor zorgen dat de NO2-concentratie onder bijvoorbeeld de Waalbrug onder de Europese norm komt.

Economische structuurversterking
Elke partij kan -het liefst in consortia-  maximaal twee keer inschrijven. Om structuurversterking rond de scheepvaart te stimuleren worden de voorstellen behalve op technische, financiële en organisatorische haalbaarheid getoetst op de mate en duur waarin er binnen een consortium wordt samengewerkt. Niet de technische oplossing staat  centraal, maar het effect van de maatregel.

Projectvoorstellen
De subsidieregeling Schone Scheepvaart is een initiatief van de  stadsregio in samenwerking met de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland.
Van 6 januari tot en met 28 februari 2014 kunnen projectvoorstellen worden ingediend. In maart worden de projectvoorstellen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld. Toekenning van de subsidies gebeurt in april 2014. De consortia hebben dus ruim een half jaar om hun project te realiseren.

Tijdens de Telematicadag op 30 december presenteert de stadsregio een toelichting op de subsidieregeling voor de binnenvaart. (Bron: De Groene Kracht)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter