Strengere controles te hard varen beroepsvaart op de Waddenzee

466

DEN HAAG – Rijkswaterstaat gaat het komende jaar strenger controleren op te hard varen op de Waddenzee door de beroepsvaart. Daarvoor heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu RWS opdracht gegeven.

Strengere controles te hard varen beroepsvaart op de WaddenzeeOp dit moment is op de vaarroute Harlingen – zee (ter hoogte van de Pollendam en bij de Blauwe Slenk) sprake van bebakende recreatieroutes met gele tonnen naast de vaargeul. Deze routes zijn volgens de minister uitgezet om recreatievaart en beroepsvaart zo veel mogelijk te scheiden zodat recreanten op een vlotte en veilige manier kunnen varen. ‘De beroepsvaart mag wel gebruik maken van de recreatiegeul mits er niet sneller wordt gevaren dan 20 km/u. Hier wordt door verschillende (beroeps)schippers geen gehoor aan gegeven. Het is mij bekend dat de recreatievaarders hinder ondervinden van golfslag als gevolg van snel passerende schepen. Dit heeft een negatief effect op het gevoel van veiligheid bij deze gebruikers.’

Onopvallend

Schultz meldt dat in de afgelopen periode met regelmaat controles op snelvaren uitgevoerd zijn bij zowel de binnenvaart als recreatievaart. ‘In het merendeel van de gevallen heeft dit geleid tot waarschuwend optreden. In een incidenteel geval was sprake van het opmaken van een proces-verbaal. Om tegemoet te komen aan de wens van de recreatievaarders en rekening te houden met de natuurlijke omgeving kan ik u melden dat ik Rijkswaterstaat door middel van extra handhavingsacties opdracht heb gegeven om ten aanzien van snelvaren op de Waddenzee het komende jaar specifieker aandacht te besteden aan naleving van de regels op dit gebied. Deze extra controles gaan plaatsvinden op onregelmatige tijden zowel in het weekeinde als door de weeks. Een deel van deze controles wordt uitgevoerd met een zogenaamde Rigid Hulled Inflatable Boat (RIB). Deze boten zijn minder opvallend dan de gele inspectieschepen waarmee Rijkswaterstaat normaliter vaart. Dit zal een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de handhaving en de naleving ten goede komen.’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief