Strengere beveiligingsregels in havens van Vlissingen

815

Zeeland Seaports scherpt medio april de beveiligingsmaatregelen rond de Bijleveldhaven en Westhofhaven in Vlissingen-Oost aan. De maatregelen gelden voor de aanrijroutes via de Ierlandweg en Finlandweg naar de kades en aangrenzende bedrijven.

‘Reeds lange tijd worden wij als havenautoriteit geconfronteerd met onveilige en ongewenste situaties op onze kades aan de Bijleveldhaven en Strengere beveiligingsregels in havens van VlissingenWesthofhaven’, meldt het havenbedrijf. ‘Ook is er regelmatig sprake van ongeoorloofde en/of ongecontroleerde toegang via de Ierlandweg. Wij hebben besloten uit hoofde van onze verantwoordelijkheid als havenbeheerder de beveiligingsmaatregelen aldaar op korte termijn aan te scherpen. Met deze maatregelen willen wij, naast het feit dat de ISPS-plichtige bedrijven aan onze kades hiermee kunnen voldoen aan de eisen uit de Havenbeveiligingswet, bewerkstelligen dat veiligheidsrisico’s op de kades zo veel als mogelijk worden beperkt.’

Het betreft onder andere de volgende maatregelen:

  • Het toegangsbeleid via de Ierlandweg wordt gewijzigd. Het is niet meer mogelijk de kades via deze ingang te bereiken. Uitgezonderd calamiteiten. Alle toegangscodes en toegangspasjes zullen worden geblokkeerd.
  • Vanaf 9 april 2014 16:00 uur, is toegang tot de kades uitsluitend mogelijk via de poort aan de Finlandweg nr. 10, havennummer 4444. Toegang tot de wachtsteigers en de Westhofkade verloopt eveneens via de poort aan de Finlandweg.
  • De poort aan de Finlandweg wordt 24/7 fysiek bewaakt door een erkende beveiligingsorganisatie die bezoekers controleert en registreert.
  • Vanaf 9 april 2014 kunnen poortpassages aangemeld worden bij de portiersloge a. e-mailadres: security.vlissingen@kloosterboer.nl, telefoonnummer: 06 55 22 04 78

Om oponthoud aan de poort te voorkomen moeten bemanningswissels 24 uur van te voren aangemeld worden. (Bron: Zeeland Seaports)

Strengere beveiligingsregels in havens van Vlissingen

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief