Stremming Gouwe en hinder bij hefbrug Boskoop

486

De Gouwe in Boskoop is van omstreeks vrijdag 31 oktober tot en met eind december 2014 gestremd voor alle scheepvaart. Het betreft het gedeelte vanaf de hefbrug Boskoop tot aan de aftakking Otwegwetering, ter hoogte van restaurant Skoop Boskoop.

De provincie Zuid-Holland vervangt in die periode de oever langs de Gouwe. Op gezette tijden gaat de brug open voor de scheepvaart.

Stremming Gouwe en hinder bij hefbrug BoskoopHefbrug Boskoop

De stremming in deze periode geldt van maandag tot en met zaterdag, van 7.00 uur tot 19.00 uur. De hefbrug Boskoop is alleen tussen 13.30 uur en 14.30 uur open om de scheepvaart door te laten. Op dat moment verplaatst de provincie het materieel naar een breder gedeelte van de Gouwe, waardoor de schepen kunnen passeren. Als de drukte van de scheepvaart het toelaat, gaat de brug tussentijds dicht om voetgangers en fietsers door te laten. Of en hoe vaak dit het geval is, is vooraf niet aan te geven. Bovendien moet het wegverkeer er rekening mee houden dat de hefbrug Boskoop direct na 19.00 uur tijdelijk langer open kan staan om de wachtende schepen door te laten.

Oeververvanging

De oeverconstructie op het traject Voorkade (vanaf huisnummer 27) tot de Ridderbuurt (huisnummer 10) is verouderd en veel planken zijn beschadigd door de scheepvaart en bewegend ijs. De Gouwe is hier relatief smal, waardoor de kade veel te lijden heeft van de scheepsbewegingen.

Tijdens de voorbereidingen heeft het Hoogheemraadschap van  Rijnland aangegeven dat de waterkering moet worden verstevigd. De waterkering bevindt zich nu langs de Gouwe onder de Voorkade. Dit kan door de oeverconstructie steviger in de grond aan te brengen. Hiervoor is gezocht naar een zo veilig en schadeloos mogelijke werkwijze, waarbij de trillingen tot een minimum worden beperkt. Op deze manier worden twee problemen tegelijkertijd aangepakt en de hinder voor de omgeving geminimaliseerd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden om de oever te vervangen starten met het plaatsen van de damwand. Daarna volgen het verwijderen van de bestrating, slopen van de betonnen rand van de huidige damwand en aanleggen van de bewateringsdrain. Ten slotte wordt de nieuwe betonnen rand aangelegd en bestrating dichtgelegd. De werkzaamheden starten naar verwachting dinsdag 28 oktober en zijn afgerond omstreeks maart/ april 2015. (Bron: Provincie Zuid-Holland)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief