Stremming en veranderlijke stroming Breeddiep

699

ROTTERDAM De binnenvaart moet de komende weken rekening houden met een stremming en een veranderlijke stroming op het Breeddiep. Dat komt omdat voor de verbreding van het Breeddiep een tijdelijke doorgang van 100 meter in het westen van de geul moet worden weggegraven en de dijk in het midden nog even intact blijft.

BreeddiepRijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam naderen de voltooiing van de verbreding van het Breeddiep, de binnenvaartverbinding tussen de in 1969 aangelegde Splitsingsdam en de Rozenburgse Landtong. Het broedseizoen is voorbij. Conform de afspraken kan nu begonnen worden aan de feitelijke verbreding. Die moet per 1 december gereed zijn.
Op 8 september wordt het Breeddiep van 12.00 tot 18.00 uur gestremd. Dan controleert het Havenbedrijf of in de tijdelijke doorgang de contractdiepte van 8 meter is gerealiseerd en worden de boeien verplaatst.  Daarna kan de binnenvaart gebruik maken van die tijdelijke doorgang  en wordt het overige gedeelte afgesloten.

Betere achterlandverbinding
Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam verbreden gezamenlijk het Breeddiep van 75  naar 350 meter. Jaarlijks maken zo’n 50.000 voornamelijk binnenvaartschepen gebruik van de verbinding tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg tegenover Hoek van Holland. De verbreding van het Breeddiep maakt tweerichtingsverkeer mogelijk en verbetert de nautische veiligheid.
De binnenvaart is al jaren voorstander van een verbreding van het Breeddiep.