Strafpuntenregister transportsector jaar uitgesteld


971

Het strafpuntenregister voor de transportsector wordt met een jaar uitgesteld tot 1 oktober 2014. Het strafpuntenregister is een digitale registratie van ernstige overtredingen van transportbedrijven in Europa. Doel van dit register is om malafide transportbedrijven aan te kunnen pakken.

Strafpuntenregister transportsector jaar uitgesteld
Elke lidstaat is verplicht een strafpuntenregister op te zetten. Begaat een transportonderneming een ernstige overtreding in een EU land, dan wordt deze overtreding doorgestuurd naar de inspectiedienst in het land van herkomst van de transportondernemer. Deze beoordeelt de overtreding vervolgens en neemt deze al dan niet op in het strafpuntenregister.

Hard aanpakken
Transport en Logistiek Nederland (TLN) is voorstander van een harde aanpak van malafide transportbedrijven, maar is ook tevreden met dit besluit.. Volgens TLN moeten alle transportbedrijven uit de EU die een ernstige overtreding begaan gelijk worden behandeld. ‘Het is daarom belangrijk dat iedere lidstaat tegelijk van start gaat met dit systeem. Dat is nu nog niet het geval omdat negentien lidstaten nog niet klaar zijn om het register in te voeren. Op verzoek van onder meer TLN heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu daarom besloten om het strafpuntenregister op dit moment nog niet in Nederland in te voeren en met een jaar uit te stellen.’

Europese wetgeving
Het strafpuntenregister is door de Europese Commissie ontwikkeld en gebaseerd op de zogenaamde Europese Verordening 1071/2009/EG. Deze verordening verplicht Lidstaten om een elektronisch strafpuntenregister (ERRU) op te zetten om daarmee overtreders in de transportsector aan te pakken. De afkorting ERRU staat voor Electronic Register of Road Transport Undertakings. Op grond van de verordening is een aantal zeer zware overtredingen geformuleerd. Begaat een transportonderneming een van deze overtredingen, dan wordt deze overtreding opgenomen in het strafpuntenregister. Een onderneming die na 1 oktober 2014 te veel van deze zware overtredingen begaat, kan op basis van dit puntenregister zijn vervoersvergunning verliezen.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter