Stijging in internationaal spoorvervoer, binnenlands neemt af

806

Ernstige hinder door FNV-acties DB Schenker RailVoor het spoorvervoer in- en door Nederland wordt een groei verwacht van 0,9% in 2013 ten opzichte van 2012. Voor 2014 wordt een groei voorzien van 2,3%. De toename wordt vooral gerealiseerd door het toenemende internationale spoorvervoer. Dit bestaat vooral uit vervoer van containers, ijzererts, kolen en chemische producten. Dit blijkt uit de ‘Korte Termijn Voorspeller’ voor het Nederlandse goederenvervoer van Panteia/NEA.

Naar verwachting krimpt het totale goederenvervoer in Nederland  in 2013 met 0,3% ten opzichte van 2012. De verwachting voor 2014 is neerwaarts bijgesteld vanwege de lagere groeiverwachting van de economie. Er wordt nu voor 2014 gerekend met een volumegroei van 1% ten opzichte van 2013.
De belangrijkste oorzaak is de verslechterde economische situatie en de lagere binnenlandse bestedingen. Dit leidt tot een minder hoge transportvraag vanuit de bouwsector en consumentengoederen. Het volume dat wordt voorzien voor het jaar 2014 ligt onder het niveau van het jaar 2005 en ligt nog 9% onder het volume dat gezien werd in topjaar 2008.

Meer nieuws over spoorvervoer:
Havenbedrijf Antwerpen richt spooroperator Antwerp Railport op
Trein tegen vrachtwagen in Rotterdam Europoort
EVO wil dat Eerste Kamer instemt met Wet basisnet
Geodis begint treindienst tussen China en Europa
Chloortransport niet volgens de regels door Amersfoort
Freightliner neemt ERS Railways van Maersk over

twitter