Stijging aantal scheepvaartongevallen

1222

UTRECHT Het totaal aantal geregistreerde ongevallen op de Nederlandse binnenwateren is in 2015 met 2% gestegen, van 1010 ongevallen in 2014 naar 1032 in 2015. De meeste aanvaringen vinden plaats met infrastructuur (529), gevolgd door enkelzijdige ongevallen (160) en aanvaringen tussen twee of meer vaartuigen (129).

De cijfers zijn afkomstig uit de door Rijkswaterstaat beheerde database Landelijke Scheepsongevallen (SOS) en hebben zowel betrekking op de binnenvaart als de recreatievaart. In het SOS worden meldingen van ongevallen door politie- en inspectiediensten en vooral de diverse vaarwegbeheerders geregistreerd. Om uitspraken te doen over de veiligheid op het water moeten de aantallen over een langere periode worden gevolgd. Uit de registratie blijkt dat ongevallen vaak het gevolg zijn van het niet kennen van de vaarregels, het overschrijden van de snelheidslimiet, onoplettendheid van de schipper of een slechte vaaruitrusting.
Uit de cijfers kunnen volgens Rijkswaterstaat echter geen conclusies worden getrokken over de veiligheid op het water. De scheepvaartongevallen fluctueren te veel en worden de afgelopen jaren steeds beter geregistreerd.

Ernstige ongevallen
Het grootste deel van de ernstige ongevallen (scheepsongevallen met ernstige schade; veelal materiële schade aan schip, lading of infrastructuur, milieuschade, stremming van de vaarweg of (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden) gaat gepaard met uitsluitend materiële schade. Het aantal geregistreerde ernstige ongevallen op het gehele Nederlandse binnenwater is in 2015 (157) ten opzichte van 2014 (138) met 14% gestegen. Op een gedeelte hiervan, de rijkswateren, zijn in 2015 120 ernstige ongevallen geregistreerd. Dit is hoger dan in de jaren 2014 (93), 2013 (90) en 2012 (112). Ook hieruit kunnen nog geen conclusies worden getrokken. In de regio Zuid-Holland is de registratiegraad van scheepsongevallen in 2015 bijvoorbeeld sterk verbeterd.

De meeste ongevallen zijn geregistreerd op plaatsen waar veel wordt gevaren en de registratiegraad hoog is. Dit is bijvoorbeeld het geval op het IJmeer, het Markermeer, het IJsselmeer en het Gooimeer. Op de grote rivieren betreft het vooral de route van Rotterdam naar Duitsland.

Tips
Om de veiligheid te vergroten geeft Rijkswaterstaat recreatieschippers 5 tips mee:

  • Houd zoveel mogelijk stuurboordwal (rechts)
  • Houd rekening met de dode hoek van de beroepsvaart
  • Zorg dat je rondom goed zicht hebt als je achter het roer staat
  • Ken de vaarregels
  • Bereid je reis goed voor