Staten stemmen in met komst RijnlandRoute

785

Staten stemmen in met komst RijnlandRouteProvinciale Staten van Zuid-Holland hebben ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) voor de realisatie van de RijnlandRoute en de nadere uitwerking van de inpassing. ‘Dit is een belangrijke mijlpaal voor de aanleg van de oost-westverbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk en daarmee voor de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio’, aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt.

Voor de ontsluiting van de Leidse regio en de oost-westverbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk is de RijnlandRoute van groot belang. Nu staat het verkeer daar vaak vast, straks kan het doorstromen. De RijnlandRoute verbetert de bereikbaarheid van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen en draagt bij aan de economische potentie van deze regio.

Bypass vervalt
Met het PS besluit worden recreatieve en ecologische verbindingen in de Papewegsepolder, bij Valkenburg en in de Oostvlietpolder mogelijk gemaakt, onder meer omdat daar de bypass komt te vervallen. Ook kiezen PS met hun besluit voor de boortunnel van 2.280 meter onder Voorschoten en voor de verdiepte ligging bij Stevenshof.

Het knooppunt Maaldrift wordt compacter met een aansluiting Leiden-Zuid op de RijnlandRoute. Rond het tracé hoeven minder woningen te worden afgebroken. Met inpassingsmaatregelen wordt uitvoering gegeven aan de eerder ingediende moties van PS.

Begin in 2015
Volgens planning gaan GS nu werken aan een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan waarover PS in 2014 een besluit nemen. Hierbij zullen GS nog nader ingaan op de situatie in Katwijk en bij Maaldrift. De start van de aanleg is gepland in 2015.

Meer nieuws over wegvervoer:
‘Keuze Ruit Eindhoven stap in goede richting’
Rendement wegvervoer daalt verder in 2012
Vrachtwagen met varkens kantelt op A73 bij Cuijk
– 
Langzaamaanactie truckers op A2
De Rooy Transport – Logistiek ondertekent convenant met ILT