Zeeuws Kenniscentrum Logistiek

515

Het Zeeuws Kenniscentrum Logistiek is deze week van start gegaan. Ook de bijbehorende website ging live. Het ZKL is een initiatief van overheid, bedrijfsleven en onderwijs om de kwaliteit en kwantiteit van de logistieke sector in Zeeland te vergroten.

Start Zeeuws Kenniscentrum LogistiekHet ZKL bundelt en deelt de kennis van logistiek die in Zeeland aanwezig is. Op dit moment voert het Kenniscentrum verschillende onderzoeken uit rond drie thema’s: slimme logistieke ketens, optimale beladingsgraad en multimodaal transport. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden voor slimme bundeling van goederenstromen in de Kanaalzone, optimaal gebruik van sluizen en binnenhavens, of het gebruik van wireless systemen in de zeehavens.

Duurzame groei

De Provincie heeft logistiek benoemd als één van de sectoren met kansen voor duurzame economische groei. De ontwikkeling van een Zeeuws kenniscentrum logistiek is dan ook een ambitie uit de Economische Agenda. Goed onderwijs en voldoende kennis zijn basisvoorwaarden voor innovatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het Zeeuws Kenniscentrum Logistiek is, mede door de concrete samenwerking tussen de Provincie Zeeland, ondernemers en onderwijs, een voorbeeld van het streven naar excellent onderwijs en onderzoek in Zeeland. (Bron: ZKL)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief