SP Zuid-Holland wil meer afval en containers per binnenvaart

552

Met name afval en containers kunnen vaker over water worden vervoerd. Dat biedt kansen voor de economie én het milieu in Zuid-Holland. De provincie moet deze kansen ondersteunen, vindt de SP. Voor een deel gebeurt dit al, maar het kan nog beter.

Op verzoek van de provincie heeft onderzoeksbureau Panteia de economische kansen van vervoer over water en de rol die watergebonden bedrijfsterreinen hierbij spelen in kaart gebracht.

SP Zuid-Holland wil meer afval en containers per binnenvaartTijdens de presentatie van het onderzoek werd duidelijk dat er een aantal bedrijven is  dat graag met schepen bevracht wil worden, maar dat dat niet altijd lukt of er niet altijd niet aan meegewerkt wordt’, meldt SP-Statenlid Lies van Aelst. ‘Het is wel heel goed dat de interesse er is. Daarnaast blijkt er behoefte te zijn aan een meer sturende rol van de provincie en voor overslag ook aan een vorm van co-financiering bij de aanleg van overslagterminals.’

Een aantal regio’s valt op wat betreft nieuwe kansen voor (container)vervoer over provinciale vaarwegen. Dit zijn  met name Delft, Gouda/Nieuwerkerk a/d IJssel en Bergambacht en de railterminal Bleiswijk. Ook Rijswijk, Den Haag, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Gouda spelen nu al een belangrijke rol.

Watergebonden bedrijventerreinen
Om de kansen waar te maken, zijn goede watergebonden bedrijventerreinen essentieel. ‘Dit betekent onder meer dat de provincie zich voor langere termijn aan een bedrijventerrein met binnenvaart moet verbinden. Bijvoorbeeld door te zorgen dat er  geen woningbouw omheen gepland wordt, zodat het terrein in de knel komt. Dat is bij eerdere terreinen en overslagterminals niet altijd goed gegaan’.

Kleine vaarwegen
Op de bijeenkomst bleken ambtenaren vooral in te zetten op grote binnenvaartwegen en te kleinere te ‘verwaarlozen’. Volgens Van Aelst is dit niet verstandig. ‘Juist ook de kleinere vaarwegen, de fijnmazige haarvaten zijn heel belangrijk naast de grote binnenvaart. Deze zijn namelijk onmisbaar om bedrijven echt tot aan de poort per binnenvaartschip te  kunnen bedienen. En juist hiermee ontlast je lokale en provinciale wegen op de slappe Zuid-Hollandse bodem, de omwonenden en het milieu. Klein en groot zouden naast elkaar moeten en elkaar niet uit moeten sluiten.’ (Bron: SP)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter