SP wil naam van afvalbedrijf dat afval wegmengde in brandstof

418

DEN HAAG – Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) vindt dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in het kader van ‘naming and shaming’ de naam vrij moet geven van het afvalbedrijf gevaarlijke afvalstoffen illegaal wegmengde in onder meer brandstof voor zeeschepen.

smalingDe politie hield 2 februari drie leidinggevenden van een afvalbedrijf in West-Brabant aan. De verdenking is dat zij binnen het bedrijf leiding geven aan het illegaal wegmengen van gevaarlijke afvalstoffen in brandstof voor stookinstallaties in de glastuinbouw en op zeeschepen. Hoeveel het bedrijf hier vanaf 2010 mee heeft verdiend is onderwerp van onderzoek, maar het vermoeden is dat het om miljoenen euro’s gaat. Een vierde leidinggevende werd later die dag gehoord.

Toeval?

Smaling wil weten of deze aanhoudingen het resultaat van structureel onderzoek en handhaving naar illegaal mengen van afvalstoffen in de hele stookoliebranche is of dat  er sprake is van een toevalshit. ‘En betreft het alleen illegaal mengen van afvalstoffen in 2010? Zo ja, is dit bedrijf na 2010 ook gevolgd en hebben deze praktijken na 2010 in dit bedrijf niet meer plaatsgevonden? En wat is de reden dat er in dit geval pas nu, na vier tot vijf jaar, tot aanhoudingen is overgegaan? (Bron: Tweede Kamer)

Lees ook:
Afvalbedrijf verdacht van wegmengen gevaarlijke stoffen

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief