SP vraagt minister te kijken naar alternatief nieuwe sluis Eefde

906

Tweede Kamerlid Eric Smaling van de Socialistische Partij heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gevraagd nogmaals te kijken naar alternatieven voor de opwaardering van sluis Eefde.  

Instellen milieu zone boven sluis EefdeSmaling wil van de minister weten of ze het door bewoners aangereikte alternatief (Midden-Noord) nog eens te wegen tegen het thans voorliggende plan dat Rijkswaterstaat in uitvoering wil nemen (Noord). Volgens het Tweede Kamerlid heeft een tweede MER aangetoond dat het verschil in kosten verwaarloosbaar klein is.

Onpartijdige doorrekening
Verder wil Smaling weten wat de minister vindt van de bezwaren die bij de gemeente Lochem leven over de voorgenomen aanpassingen aan sluis Eefde en dan met name het elektrificeren van het pompgemaal. ‘Inmiddels is gebleken dat er meerdere mogelijkheden zijn om hetzelfde doel te bereiken zonder de monumentale waarde van de sluis aan te tasten. Ook vraag ik de minister een onpartijdige doorrekening en beoordeling te laten uitvoeren op het gebied van veiligheid, milieueffecten, duurzaamheid en kosten na realisatie van alle extra maatregelen.

Roeken
Onlangs stelden de Tweede Kamerleden Kuiken en Jacobi (beiden PvdA) minister Schultz nog vragen over het verjagen van een roekenkolonie bij sluis Eefde. De roeken worden volgens de PvdA’ers verjaagd door Rijkswaterstaat. De twee willen weten of deze onomkeerbare maatregelen bij sluis Eefde nu al nodig zijn. De minister antwoordde dat de roeken een nieuwe plek krijgen en dat Rijkswaterstaat kan beginnen met het verjagen van de vogels. (Bron: Tweede Kamer/Foto: RWS)

Volg TotaalTrans op Twitter