SP stelt Kamervragen over huisvuil in de binnenvaart

1192

DEN HAAG – Tweede Kamerlid Farshad Bashir (SP) heeft aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over de huisvuilinzameling in de binnenvaart.

Binnenvaartvrouwen zoeken geld voor onderzoek ‘afvaladvocaat’Bashir vraagt de minister en de staatssecretaris duidelijk te maken wat de reden is dat het huisvuil op een schip onder bedrijfsafval wordt geschaard. ‘En indien hier sprake is van bedrijfsafval, valt de aanschaf van de producten die tot afval geleid hebben onder bedrijfskosten en daarmee de btw aftrekbaar dient te zijn als voorbelasting en de kosten aftrekbaar van de winst.’

Abonnementen

Het Tweede Kamerlid wil onder meer weten hoeveel abonnementen voor het huisafval er inmiddels zijn afgesloten in de binnenvaart en wat de reden is dat het aantal afvalcontainers voor de binnenvaart sinds de invoering van het abonnement drastisch is afgenomen. ‘En wat is de reden dat in sluizen niet bij elke kolk alle containers beschikbaar zijn om het vuil gescheiden aan te bieden? Vindt u het normaal dat een schipper nu de halve sluis door moet lopen en steile trappen moet beklimmen om met een vuilniszak de afvalcontainer te bereiken?’

Klachten

Bashir wil ook weten of Rijkswaterstaat klachten krijgt van binnenvaartschippers over de huisvuilinzameling en om welke en hoeveel klachten het dan gaat en wat er met deze klachten is gedaan. ‘Veel binnenvaartondernemers verblijven met hun gezin niet alleen op het binnenvaartschip, maar ook thuis. Dat betekent dat deze gezinnen zowel moeten betalen voor huisvuilinzameling in hun gemeente als op het schip middels het huisvuilabonnement. Maar een binnenvaartfamilie produceert toch niet significant meer huisvuil dan een gemiddeld gezin? Waarom moet er dan dubbel belasting betaald worden?’

Niet ontvankelijk

Volgens Bashir neemt België inmiddels maatregelen om te voorkomen dat Nederlandse schippers massaal hun huisvuil daar aanbieden. ‘Klopt het dat wanneer een binnenvaartschipper een klacht heeft over het al dan niet naleven van het Scheepafvalstoffenverdrag (CDNI), hij deze alleen bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) kan indienen? En waarom heeft de CCR dan een eerdere klacht van de Algemene Schippers Vereniging (ASV) in dit kader niet ontvankelijk heeft verklaard?’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief