SP en GroenLinks kunnen niet wachten op ontgassingsverbod

596

De Socialistische Partij en Groenlinks willen dat staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu snel maatregelen neemt om de gezondheidsgevolgen van het ontgassen in de binnenvaart te verminderen. Als een internationaal verbod er niet snel komt, willen ze een nationaal verbod op ontgassen door Mansveld onderzoekt mogelijkheden Calandbrugbinnenvaarttankers.

De minister gaat in juni van dit jaar in overleg over een internationaal ontgassingsverbod in de binnenvaart. De Tweede Kamerleden Henk van Gerven (SP) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) vragen Mansveld of ze ruimte ziet voor een eenzijdig nationaal verbod op ontgassen door de binnenvaart als een internationaal verbod er niet komt of nog jaren op zich laat wachten.

Verder willen de Kamerleden van de staatssecretaris weten of gemeenten zelf maatregelen kunnen om de gezondheid van hun burgers te beschermen. In afwachting van het ontgassingsverbod willen de twee dat Mansveld begrip woonkern nader te definiëren. Zo kan een veilige risicocontour worden vastgesteld rond een woonkern als verboden gebied voor ontgassen. (Bron: Tweede Kamer)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter