SP: ‘Crisisplan binnenvaart op 1 april, anders voorzitter Kraaijeveld weg’

617

De Socialistische Partij (SP) vindt dat het Transitiecomité Binnenvaart voor 1 april met een crisisplan voor de binnenvaart moet komen, anders moet voorzitter Arie Kraaijeveld van zijn taak worden ontheven. Tweede Kamerlid (SP) Farshad Bashir vroeg dat gisteren aan minister Schultz van Haegen.

bashir‘In maart 2011 heeft de minister de voorzitter van het Transitiecomité Binnenvaart benoemd om samenwerking tot stand te brengen in de binnenvaart’, schrijft Bashir in zijn motie. ‘Maar ik constateer dat er nog steeds geen plan ligt om de crisis in de binnenvaart uit te roepen en er nog steeds geen brede brancheorganisatie Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) bestaat. Daarom verzoek ik de regering de voorzitter van het Transitiecomité Binnenvaart tot 1 april de tijd te geven om met een crisisplan te komen en anders hem van zijn taak te ontheffen.’
Indien er voor 1 april geen crisisplan op tafel ligt, wil Bashir dat de minister Schultz met de Binnenvaart Branche Unie (BBU) en de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) om tafel gaat zitten om voor de zomer tot een breed gedragen anticrisisplan te komen.

Geen ultimatum
Minister Schultz wil echter geen ultimatum stellen. ‘Ik hem meermalen aangegeven dat het aan de sector zelf is om met voorstellen te komen. De eerste gesprekken zijn gaande. Ik weet dat men hierover volop in gesprek is. Ik ga geen ultimatum stellen en ik ga zeker niet de voorzitter van het transitiecomité van zijn taak ontheffen. De voorzitter heeft nog vele andere taken in de transitie waar hij druk mee bezig is. Het lijkt mij dan ook dat dit verzoek weinig oplevert voor de sector in het geheel.’

Volgens Bashir vaargt zich af of Kraaijeveld eindeloos de tijd krijgt om voort te modderen en niets te presteren. ‘Ik ben dat helemaal niet met u eens. Hij komt binnenkort met een voorstel tot intensievere samenwerking tussen de verschillende belangenorganisaties. Ik denk dat dit heel belangrijk is voor de sector, wil die toekomstbestendig zaken kunnen doen. De afgelopen jaren is er veel verdeeldheid geweest binnen de sector. Het is dan ook nodig om de handen ineen te slaan. Daar is de afgelopen periode hard aan gewerkt. Ook is men bezig met het ontwerpen van een crisisplan. Ik vind dat er binnen de sector gewoon goed gewerkt wordt.’