Sluizen Maasbracht met succes gekoppeld aan bediencentrale

799

Het sluizencomplex Maasbracht is het eerste object dat met succes is gekoppeld met de bediencentrale. Dat heeft Jean Buschgens van Rijkswaterstaat laten weten.

De nieuwe bediencentrale in Maasbracht zorgt voor een snellere doorstroming van schepen. Rijkswaterstaat bouwt tot 2015 aan de centrale om diverse sluizen en andere objecten voortaan op afstand te kunnen bedienen.

Sluizen Maasbracht met succes gekoppeld aan bediencentraleDuidelijker en flexibeler
De bediencentrale in Maasbracht wordt de centrale bedieningsunit voor alle bruggen, sluizen en stuwen op het traject Maastricht-Belfeld. Door deze negen objecten vanuit de nieuwe centrale te bedienen maakt Rijkswaterstaat zijn dienstverlening duidelijker en flexibeler.

Rijkswaterstaat kan gebruikers uit de beroeps- en recreatievaart straks vanuit de centrale efficiënter bedienen, eenduidiger informeren en vlotter begeleiden. Een uitgekiend en adequaat cameratoezicht waarborgt de veiligheid. In de sluiswachtershuisjes blijft een noodvoorziening voor lokale bediening aanwezig. In de bediencentrale richt Rijkswaterstaat ook een nautisch centrum en een bezoekerscentrum in.

Planning
Het werk aan de nieuwe bediencentrale is in 2009 begonnen. Volgens planning is de centrale medio 2015 klaar voor gebruik. Bediening op afstand wordt stapsgewijs ingevoerd. In de loop van 2014 en 2015 worden de sluizen één voor één vanuit de nieuwe bediencentrale Maasbracht bediend. (Bron: Rijkswaterstaat)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter