Sluiting dreigt voor hub NMBS Logistics

582

NMBS Logistics sluit de hub voor intermodaal transport in Antwerpen als de Belgische regering niet over de brug komt met subsidie voor intermodaal transport.

Havenbedrijf Antwerpen richt spooroperator Antwerp Railport opBelgische havens, terminaloperators, transporteurs en de industrie kwamen deze maand in actie tegen het stopzetten van de subsidie voor het gecombineerd en het verspreid vervoer. ‘Door het toekennen van de subsidies begin dit jaar gaf de overheid aan dat de omstandigheden moeten gecreëerd worden om het spoorvervoer rendabel te maken. Maar zes maanden is echt te kort.’

Rendabel maken
Sinds het begin van dit jaar heeft de Belgische overheid een subsidie toegekend voor het verspreid vervoer, eerst voor 2 maanden, daarna opnieuw voor 4 maanden, om op die manier de omstandigheden te creëren om deze activiteit rendabel te maken. ‘Aan de toekenning van deze steun werden op dat moment immers een aantal voorwaarden verbonden. Spooroperatoren die subsidies genoten, moesten de efficiëntie van hun activiteiten verbeteren en structurele oplossingen voorzien om rendabel te worden. Een transitieperiode van zes maanden is echter te kort om een ingrijpende omslag te kunnen realiseren. Het gaat immers om belangrijke ingrepen die een mogelijke impact hebben op de werking van de industriële klanten en die niet van de ene dag op de andere kunnen worden doorgevoerd.’

twitter