Sluisdeuren veroorzaken schade aan ms Confianza

908

ROTTERDAM – Het plotseling sluiten van de sluisdeuren heeft 4 juni rond half tien in de ochtend schade veroorzaakt aan het ms Confianza. De schade is volgens de ASV niet zorgwekkend. ‘Maar de familie zit er wel mee.’

imageDe Confianza voer aan de benedenzijde de sluis in (de sluis heeft een verval van 6 meter). Eenmaal boven, werd het touw losgegooid. Het schip heeft daar 35 centimeter over aan beide zijden, dus opletten is een must. Als de Confianza bijna de sluis uit is roept A. Hovestadt, die het touw los heeft gegooid ineens: ‘zet alles stil!’ Zijn vrouw, de stuurvrouw, ziet op dat moment dat de deuren dicht gaan. Tot drie maal toe heeft zij op de marifoon geroepen (gegild, zoals zij het zelf omschrijft) dat er op de noodstop gedrukt moest worden, maar tot haar ontsteltenis kreeg zij op geen van de oproepen antwoord. Daarop raakte het schip bekneld: de boeiing aan stuurboord zijde was onder de deur gekomen, dus het schip lag 10 cm scheef en de deur was omhoog gelicht. Anderhalf uur heeft de Confianza zo vast gelegen. Verzekering, provincie, monteur en sluismeester zijn gekomen. Met de handbediening heeft men de stuurboord sluisdeur los gekregen en daarmee kwam ook het vrachtschip vrij.

imageAkkoord
De schipper en zijn vrouw vertelden de ASV te weten dat met het bespreken van deze verandering BLN-Koninklijke Schuttevaer aan tafel heeft gezeten en volgens de aanwezige ambtenaren was die akkoord mits er een marifoon aanwezig zou zijn (die overigens pas in september 2014 is geactiveerd). ‘De ASV ondersteunt de stelling van de familie Hovestadt dat de veiligheid hier ernstig in het geding is. Natuurlijk heeft de ASV onmiddellijk contact gezocht met woordvoerders in de Tweede kamer die zich al eerder betrokken hebben getoond bij de binnenvaart.’

Twee mensen
Want waar het in dit verhaal wat betreft de ASV allemaal om draait, is dat er op de bedieningscentrale, twee mensen zijn voor 15 te bedienen objecten. ‘We merken allemaal dat er mede door de door de minister doorgevoerde “versobering” er steeds minder bezetting voor de kunstwerken is waar de binnenvaart van afhankelijk is. Een van de oplossingen is het door één persoon bedienen van meerdere bruggen en/of sluizen, via bediening op afstand. Al van meerdere kanten (onder andere door Farshad Bashir van de SP) is gewaarschuwd voor de gevaren die daarbij zouden kunnen optreden.’

‘Echter, deze waarschuwingen zijn tot nu toe in de wind geslagen. Het was, wat de ASV betreft, wachten op een ongeval waarbij duidelijk wordt dat hier een grens bereikt is. Het was wachten op de dag dat er een (menselijke) fout werd gemaakt. 4 juni 2015 was die dag dat dat ongeval heeft plaatsgevonden: De ASV ontving namelijk een bericht van een van haar leden waarbij er gewezen werd op de gevaren van het op afstand bedienbare bruggen en sluizen door een aansprekend voorbeeld.’

Praktijkvoorbeelden
Mochten er nog meer praktijkvoorbeelden zijn dan wil de ASV graag op de hoogte gehouden worden, of men nu ASV lid is of niet, zodat hier de broodnodige aandacht voor kan komen en erger dan materiële schade voorkomen wordt. .