Schuttevaer wil schade stremming Rhein Hernekanaal verhalen

485

Koninklijke Schuttevaer vraagt schippers die in de stremming voor de brug in Gelsenkirchen op het Rhein Hernekanaal liggen, de geleden schade op te geven.

Leen ten Haaf uit hoofdbestuur Koninklijke Schuttevaer‘Wanneer wij in gesprek gaan met de beheerder hopen wij op deze wijze voldoende materiaal te hebben om de door u geleden schade aan te kunnen tonen. Dit zal zeker geen garantie zijn dat uw schade ook wordt vergoed maar, hopelijk zal dit tenminste bij de vaarwegbeheerder aantonen dat de wijze waarop met deze stremming is omgegaan niet kan en welke schade dit bij de bedrijfstak veroorzaakt.’

Mocht u nog meer collega’s hebben die in deze stremming liggen dan kunt u hen hier wellicht ook op wijzen. U kunt via info@ksvschuttevaer.nl in het bezit komen van een formuliertje hiervoor. (Bron: Koninklijke Schuttevaer)

Volg TotaalTrans op Twitter